...
Search
Generic filters
0320 290 508

Kwaliteit

Coloriet werkt met zorgprofessionals die zelf de regie voeren over de uitvoering van hun werk. Medewerkers zoeken altijd naar de beste mogelijkheden voor een cliënt en zijn zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van de bekwaamheid. Wij faciliteren hen daarin.

PREZO care kwaliteitskeurmerk

Coloriet heeft het landelijk erkend PREZO care kwaliteitskeurmerk. PREZO Care is een kwaliteitsmodel dat uitgaat van de universele waarden in de zorg. Een onafhankelijk organisatie toetst de zorgkwaliteit aan de hand van verhalen uit de organisatie, gesprekken met cliënten, naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers, ondersteuners, managers en bestuurders; iedereen die betrokken is bij de zorg- of dienstverlening. PREZO Care helpt ons te werken met de waarden, regels, dilemma’s en risico’s die uit de gesprekken naar boven komen.

Kwaliteitsverslag

In januari 2018 is door het Zorginstituut het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Het kwaliteitskader onderscheidt een achttal kwaliteitsthema’s, met daarbinnen eisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen. Onderdeel van het kwaliteitskader is dat zorgaanbieders jaarlijks een kwaliteitsverslag publiceren. Het kwaliteitsverslag van Coloriet vindt u hier.

Uw mening

Wij horen het natuurlijk graag wanneer u tevreden bent. Dit kunt u onder andere doen door uw ervaringen te omschrijven op Zorgkaart Nederland.

Mocht u ondanks alles niet tevreden zijn, vinden wij het ook prettig om dit te weten. Op deze manier kunnen wij er (samen met u) iets aan doen. Bij het onderwerp klachten kunt u lezen hoe u een klacht kunt indienen of een afspraak kunt maken met onze onafhankelijke klachtenbemiddelaar.

Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?