...
Search
Generic filters
0320 290 508
Onze organisatie
Onze organisatie

Coloriet als organisatie

Hoe kijk jij naar ouderen? Zie je ze als kwetsbare mensen? Of zie jij ouderen als krachtige mensen met een enorme levenservaring waar jij van kunt leren? Wij merken dat ouderen zelf heel goed weten hoe ze willen leven en wat zij belangrijk vinden. Ook als zij kwetsbaar zijn en complexe zorgvragen hebben, beschikken zij meestal over een interne kracht en een sociaal netwerk. Daarom helpen wij deze ouderen om hun ideale leefsituatie te creëren. Zo geven wij kleur aan het leven van ouderen.

Ons specialisme

Wij zijn specialist in complexe ouderenzorg en woonservicegebieden. Ouderen die revalideren, chronisch ziek zijn of dementie hebben, maken gebruik van onze specifieke deskundigheid. Zo kunnen zij van het leven blijven genieten. Ouderen die zelfstandig wonen in de woonservicegebieden, bieden wij een breed scala diensten: van wijkzorg en alarmopvolging tot maaltijdservice en activiteiten. Op het moment dat zelfstandig wonen onmogelijk is, kunnen ouderen terecht bij onze locaties.

Cultuur

De cultuur binnen Coloriet is open en stimulerend. Als medewerker krijg je de ruimte om te experimenteren, buiten kaders te denken en zelf oplossingen aan te dragen. Daarbij neem je je verantwoordelijkheid om antwoord te geven op vragen van cliënten en je taken zo goed mogelijk uit te voeren. Om dit te realiseren hanteren wij een regisserende en coachende stijl van leidinggeven.

Coloriet heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. Zij geloven in ‘Samen kleur geven aan waardevol leven’ en zorgen ervoor dat dit breed wordt gedragen. Zij houden de missie bovendien voor ogen tijdens het maken van (toekomst)plannen.

De statuten en reglementen zijn opgesteld conform de zorgbrede governance code. Deze code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgondernemingen voor cliëntgerichte en toegankelijke zorg en de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden.

Raad van Bestuur

Het dagelijks bestuur is in handen van John Kauffeld a.i.

Lees meer

Directieteam

Paula Roorda – Extramurale Zorg bij Coloriet Wijkzorg
Wilma Bus – Gespecialiseerde Zorg en Intramurale Zorg van de locaties in Lelystad
Mardi van Laarhoven – Behandeling en Intramurale Zorg van de locaties in Dronten en Zeewolde
Chris Rupke – Coloriet Bedrijfsvoering

Lees meer

Raad van Commissarissen

Herbert Griffioen – Voorzitter Raad van Commissarissen
Sjors Hartman – Voorzitter Auditcommissie
Rob Stout – Lid Auditcommissie
Marjolein Brüning – Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid
Alisa Westerhof – Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Lees meer

Organigram

Bekijk hier het organigram van Coloriet.

Beloningsbeleid

Bekijk hier het beloningsbeleid van Coloriet.

 

Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?