...
Search
Generic filters
0320 290 508

Advies, informatie en voorlichting

Een probleem met uw gezondheid kan zorgen voor twijfel en onzekerheid. Heeft u vragen of zorgen waarover u graag eens rustig met iemand zou willen praten. Bijvoorbeeld omdat uw huisarts u verteld heeft dat u diabetes heeft, omdat u merkt dat uw partner vergeetachtig wordt, omdat u last heeft van ouderdomsklachten of omdat u moeite heeft met de gevolgen van een chronische ziekte?

Consult van onze verpleegkundigen

Verpleegkundigen van Coloriet kunnen u en de mensen in uw omgeving helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Zij kunnen u advies geven over de mogelijkheden die er zijn voor extra zorg aan huis, welke hulpmiddelen voor u handig kunnen zijn en over eventuele aanpassingen in uw huis.

Als het nodig is kunnen de verpleegkundigen u behulpzaam zijn bij het aanvragen van hulpmiddelen of het verwijzen naar een hulpverlenende instantie. Bij het eerste consult bespreekt de verpleegkundige met u welke hulpvraag u heeft. Afhankelijk daarvan wordt ingeschat hoeveel consulten (met een maximum van vier) er nodig zijn om aan de hulpvraag te voldoen.

Begeleiding bij u thuis

Heeft u door uw lichamelijke beperking of geheugenproblemen extra ondersteuning nodig? Ervaart u moeilijkheden met de invulling van uw dag? Ook hierin kunnen wij u adviseren, begeleiden en ondersteunen. Ook kunnen wij, als u dit prettig vindt, zaken van u overnemen. Wij hebben één gezamenlijk doel, namelijk dat u uw vaardigheden behoudt of versterkt om zelfstandig in uw vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.

Deze consulten vallen onder Advies, Informatie en Voorlichting (AIV). Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Voor een consult van de verpleegkundige van Coloriet heeft u een verwijzing van een (huis-) arts nodig. U kunt dit zelf vragen bij de huisarts. Wij willen u ook helpen bij het regelen van deze machtiging.

Wij bieden u de zorg die u nodig heeft!
Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?