...
Search
Generic filters
0320 290 508

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werker kan professionele ondersteuning bieden zodra u problemen ondervindt in het privéleven. Het samen in kaart brengen en het oplossen van de problemen staan hierbij centraal.

Coloriet levert geen eerstelijns behandelzorg.

Maatschappelijk werk

Als u ouder wordt, kunt u te maken krijgen met veranderingen in uw leefsituatie, zoals het verlies van een partner, afnemende gezondheid, eenzaamheid of financiële problemen. Sommige veranderingen kunnen een negatief effect hebben op de manier waarop u in het leven staat.

Meer balans in uw leven

Een gesprek met een maatschappelijk werker kan dan uitkomst bieden. De maatschappelijk werker luistert naar uw behoeften en wensen en zal samen met u proberen om uw problemen helder te krijgen. U leert vervolgens met uw problemen om te gaan en werkt aan het herstellen van uw balans. Het maatschappelijk werk biedt hulp aan bewoners en cliënten bij het ontrafelen en aanpakken van problemen, waar zij op dat moment alleen of met behulp van hun omgeving niet uitkomen. Hierbij kunt u denken aan emotionele problemen door afname van gezondheid of door andere verlieservaringen.

Ondersteuning door een maatschappelijk werker

Naast de emotionele verwerking en het leren omgaan met uw ziekte of beperking, kan de maatschappelijk werker u ook helpen met praktische zaken, zoals het aanvragen van bewindvoering en/of mentorschap. Ook kan de maatschappelijk werker een ‘wegwijzer’ zijn in allerlei regelingen en voorzieningen. U en uw naasten kunnen bij de maatschappelijk werker terecht voor begeleiding en behandeling, informatie en advies.