...
Search
Generic filters
0320 290 508

Geestelijke verzorging

Zingeving en levensbeschouwing

Geestelijke verzorging omvat alle activiteiten die mensen helpen bij zingeving en levensbeschouwing.

Het leven in een woonzorgcentrum of een verpleeg- en behandelcentrum is anders dan u thuis gewend was. Ook kan het voor u een ingrijpende gebeurtenis zijn, waarbij u behoefte heeft aan een luisterend oor of een gesprek in vertrouwen over wat er nu allemaal in u omgaat. Zou u hier graag over willen praten? Neem dan contact op met één van onze geestelijk verzorgers.

Levens- en zingevingsvragen

Bij geestelijke verzorging gaat het om contact over levens- en zingevingsvragen.

Misschien vraagt u zich af waarom deze ziekte u overkomt en wat de betekenis van uw leven is. Of u bent op zoek naar een goede manier om met deze levensfase om te gaan. Heeft u behoefte om met iemand van gedachten te wisselen over uw vragen? U kunt dan terecht bij de geestelijk verzorger. In de gesprekken stemt de geestelijk verzorger de begeleiding af op uw achtergrond, levensbeschouwing of geloof.

Bij geestelijke verzorging gaat het om contact over levens- en zingevingsvragen.

Wat biedt geestelijke verzorging?

De geestelijk verzorger biedt u individuele gesprekken, groepsgerichte geestelijke verzorging en vieringen en herdenkingsbijeenkomsten.

Individuele gesprekken met een geestelijk verzorger
De individuele gesprekken met een geestelijk verzorger zijn bedoeld voor iedereen die – ongeacht geloofs- of levensovertuiging – zijn/haar hart wil luchten. Binnen deze gesprekken is er volop aandacht voor uw eigen levensverhaal en vindt u vertrouwelijkheid, aandacht en begrip. Naast het voeren van gesprekken maakt de geestelijk verzorger ook gebruik van symbolen, verhalen, muziek of rituelen.

Groepsgerichte geestelijke verzorging
U kunt deelnemen aan verschillende ontmoetingsgroepen. Bijvoorbeeld een groep waarin het gesprek gaat over een bepaald levensthema. Er zijn ook bijeenkomsten vanuit een specifiek christelijke achtergrond. Bijvoorbeeld een Bijbelkring of een bijeenkomst waarin bekende christelijke liederen worden gezongen.

Vieringen en herdenkingsbijeenkomsten
Er worden regelmatig vieringen met een christelijk karakter georganiseerd. Daarnaast zijn er één of twee keer per jaar herdenkingsbijeenkomsten voor nabestaanden van bewoners die overleden zijn.

Afscheid en rouwverwerking

Nabij in tijden van afscheid
Bij een naderend levenseinde kunt u begeleiding krijgen van de geestelijk verzorger. Soms krijgt de geestelijk verzorger de vraag om de uitvaart te begeleiden. Deze vraag wordt alleen in overweging genomen als er geen eigen voorganger beschikbaar is.

Locaties en contact

De geesetlijk verzorger is werkzaam in onderstaande woonzorgcentra van Coloriet:
Lelystad: Coloriet de Hoven, Coloriet Laarhof en Coloriet Laarstaete
Dronten: Coloriet de Regenboog en Coloriet de Kroon
Zeewolde: Coloriet de Sfinx

Wilt u graag in contact komen met één van onze geestelijk verzorgers? Neem dan contact op met de betreffende locatie. U kunt ook via de betrokken zorgmedewerkers contact leggen met een geestelijk verzorger.

No results found.

Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?