...
Search
Generic filters
0320 290 508

Verwijzers

U wilt het beste voor uw patiënten. Wij ook. Samen zorgen wij ervoor dat uw patiënt snel de beste zorg krijgt. Als eerste- of tweedelijns zorgprofessional kunt u een vraag hebben over inzet van thuiszorg, een tijdelijke opnameplaats, plaatsing op de revalidatieafdeling (GRZ) of hospicezorg. U kunt de zorg voor uw patiënt snel en eenvoudig aanvragen via ZorgDomein.nl. Klik hier om uw aanvraag te doen.

Aanvraag ELV

Wilt u tijdelijke zorg aanvragen voor een eerstelijnsverblijf voor uw patiënt die nog thuis woont? Klik dan hier

Geriatrische expertise

Wij denken graag met u mee wat de beste zorg voor uw patiënt is. Het belang van uw patiënt staat voorop. Het kan zijn dat u gebruik wil maken van de specialistische geriatrische expertise van het Advies- en Behandelcentrum. Vaak is een telefonisch consult voldoende, maar het is ook mogelijk dat de specialist ouderengeneeskunde uw patiënt bezoekt en vervolgens een advies stuurt. Na consultatie is medebehandeling mogelijk. Voor consultatie is geen verwijzing nodig, voor medebehandeling wel.

Coloriet is expert op het gebied van multicomplexe ouderenzorg. Onze behandelaren zijn deskundig op het gebied van geriatrische problematiek. Onze specialisten ouderenzorg hebben expertise met onder andere Parkinson, dementie, palliatieve zorg, geriatrische revalidatie zorg, CVA en COPD. Zij kunnen u als professional helpen bij screening en diagnostiek thuis of door de patiënt tijdelijk op te nemen op een van onze locaties.

Multidisciplinair team

Onze professionals werken multidisciplinair. Er vindt regelmatig overleg en afstemming plaats tussen behandelaren, zoals fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen en maatschappelijk werkers.

Ketenzorg

Wij zetten ons in voor de verdere professionalisering van de ouderenzorg in Flevoland. Daarvoor werken wij in samenwerkingsverbanden en nemen wij deel aan ketenzorgprojecten in de regio en kennisnetwerken, zoals:

Samenwerkingspartners zijn onder andere:

  • Woonzorg Flevoland
  • St. Jansdal
  • Merem
  • Orthoparc
  • Zorggroep Oude en Nieuwe Land
  • MondzorgPlus
  • Bijzondere tandheelkunde Vogellanden
  • GGZ Centraal
Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?