...
Search
Generic filters
0320 290 508

Medisch team

Als u chronisch ziek bent, bestaat het risico dat de focus volledig gericht is op de ziekte. Het medisch team van Coloriet kijkt niet alleen naar uw ziekte, maar juist ook naar de gevolgen ervan. Zo proberen zij samen met u te zoeken naar een optimale kwaliteit van leven.

Coloriet levert geen eerstelijns behandelzorg.

Kwaliteit van leven

Het medisch team bespreekt met u de kwaliteit van uw leven. Wat is voor u belangrijk, wat is haalbaar en wat moet daarvoor gebeuren? Ook bespreken zij met u hoe uw ziekte zich kan ontwikkelen en hoe u zich het beste kunt voorbereiden op de veranderingen. De behandeling en begeleiding door het medisch team is er op gericht dat u zo zelfstandig mogelijk en naar uw eigen wensen kunt leven. Daarbij kijkt het team ook naar het perspectief op langere termijn en maakt uw levensvragen bespreekbaar. Bij zowel het onderzoek als de behandeling staat de kwaliteit van uw leven centraal. Het team is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van ouderen die revalideren, chronisch ziek zijn of dementie hebben.

Het medische team

De specialisten ouderengeneeskunde hebben een regisserende rol binnen het team. Het medisch team bestaat verder uit basisartsen, verpleegkundig specialisten en pysician assistants. Daarnaast leidt het team collega’s  op tot specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en physician assistants. Door het team wordt intensief samengewerkt met huisartsen en behandelaren van het Advies- en Behandelcentrum Coloriet en met andere zorgorganisaties. Voor u betekent dit dat er een compleet team van deskundigen voor u klaar staat en dat uw zorg in verschillende organisaties goed op elkaar wordt afgestemd. Indien gewenst vindt afstemming met uw huisarts plaats.

Specialist ouderengeneeskunde:

De specialist ouderengeneeskunde behandelt en begeleidt patiënten met een complexe zorgproblematiek. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen met complexe chronische aandoeningen, maar soms ook jongere patiënten. De specialist ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar het ziektebeeld, maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de persoon en zijn omgeving. Welke mogelijkheden heeft u nog om zo veel mogelijk uit uw leven te blijven halen

Basisartsen:

Basisartsen zijn artsen die de geneeskunde opleiding hebben afgerond maar nog niet in opleiding zijn voor een specialisatie. Basisartsen werken dan om ervaring op te doen. Zij worden gesuperviseerd door de specialist ouderengeneeskunde.

Verpleegkundig specialisten:

Een verpleegkundig specialist (VS) is een zeer ervaren verpleegkundige met een masteropleiding. Zij combineert verpleegkundige behandelingen met medische behandelingen. De VS kan en mag zelfstandig cliënten onderzoeken, de diagnose stellen, behandelen en begeleiden. Een verpleegkundig specialist werkt hiermee samen met een specialist ouderengeneeskunde.

Physisian assistants:

Een physician assistant (PA) is een medische zorgprofessional, die zelfstandig geneeskundige zorg biedt aan patiënten binnen een medisch specialisme. Dit doet de PA in een samenwerkingsverband met de specialist ouderengeneeskunde

Een PA heeft een hbo-masteropleiding gevolgd en beschikt over brede medische kennis en vaardigheden.  De PA kan en mag zelfstandig patiënten onderzoeken, de diagnose stellen, behandelen en begeleiden.