...
Search
Generic filters
0320 290 508

Kopgroep dementie voor ondersteuning van mensen met beginnende dementie

Er is lang van uitgegaan dat mensen met dementie geen goed besef meer hebben van wat er met hen gebeurt. Maar ook na het krijgen van een  diagnose dementie kunt u zich wel degelijk lang bewust zijn van de veranderingen in uw hoofd en lichaam. Dit kan zorgen voor lijdensdruk. Gelukkig weten wij nu dat er in de eerste fase van het dementieproces ruimte is voor het aanpassen aan de situatie en het leren van nieuwe strategieën. Bij Coloriet kunt u deelnemen aan een zogenaamde Kopgroep om bovenstaande via een (groeps)behandeling aan te leren.

Voor wie?

  • Mensen met een diagnose dementie die zich bewust zijn van de veranderingen in hun leven.
  • Mensen die gemotiveerd zijn om deel te willen nemen aan een groepsbijeenkomst en hun ervaringen willen delen met lotgenoten.

Wat kunt u verwachten?

  • Samen met lotgenoten ontdekken van de mogelijkheden ondanks de ‘kopproblemen’.
  • Ervaringen en tips uitwisselen waarbij deelnemers zelf het onderwerp bepalen
  • Informatie krijgen over veranderingen in het brein door dementie
  • Informatie krijgen over veranderend gedrag
  • Begeleiding en behandeling door psychosociale deskundigen
  • Oefeningen die het waarnemen van het lichaam stimuleren
  • Bewegen en spel met de groep

Wat gaan we doen in de kopgroep?

Mensen met beginnende dementie staan nog midden in de maatschappij. Door de veranderingen die u ervaart wordt het soms moeilijker om het gewone dagelijkse leven vorm te geven. Deze veranderingen kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van onthouden, denken, vinden van goede woorden, daginvulling en dergelijke.

De deelnemers van een Kopgroep komen wekelijks bij elkaar onder begeleiding van een psycholoog en een maatschappelijk werker. We gaan gezamenlijk in gesprek over de mogelijke veranderingen die u ervaart en u zal herkenning vinden bij de andere deelnemers. De behandelaren zijn ondersteunend en reiken themabesprekingen en vaardigheidstraining aan. Daarnaast is er elke week een onderdeel bewegen omdat dit een positief effect heeft op stress en somberheid.

Aanmelden

Aanmelden kan via het secretariaat van Coloriet behandeling: secretariaatbehandeling@coloriet.nl | 0320 401680

Voor deelname aan de Kopgroep is het van belang dat de diagnose dementie is gesteld door een arts en er is een verwijzing van de (huis)arts nodig. Tijdens een intake gesprek wordt gekeken of de groep geschikt is voor u en uw behoefte.

Kosten & vervoer

Deelname aan de kopgroep wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Houdt er rekening mee dat dit in eerste instantie van uw eigen risico (€ 385) af kan gaan. U bent zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de Kopgroep. U kunt naast het openbaar vervoer ook gebruik maken van een taxi (soms vergoed door uw ziektekostenverzekering) of de regiotaxi.

Waar en wanneer?

De bijeenkomsten vinden iedere week plaats op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.
De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers.

Locatie: Clubhuis Coloriet de Regenboog, De Oost 55, 8251 CS Dronten

Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?