...
Search
Generic filters
0320 290 508
Behandelingen bij Coloriet
Behandelingen bij Coloriet

Behandeling

Het Advies- en Behandelcentrum Coloriet (ABC) is hét aanspreekpunt voor bewoners en cliënten van Coloriet bij lichamelijke of psychische klachten of wanneer men moet revalideren. Zij kunnen bij ons uitgebreide team van artsen en behandelaren terecht voor hulp, advies en behandeling . Ons behandelteam bestaat uit de onderstaande vakgroepen:

Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de specialist in beweging. Fysiotherapie is er op gericht om u zo goed mogelijk te laten bewegen. De fysiotherapeuten van Coloriet Behandelcentrum in gemeente Dronten, Lelystad en Zeewolde kunnen u helpen weer beter te leren bewegen.
Coloriet dietetiek

Diëtetiek

De diëtisten van Coloriet hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van voedingsproblemen bij ziekten en aandoeningen die zich veel voordoen bij ouderen.
Coloriet logopedie

Logopedie

Communiceren, stemgebruik, spreken, ademen, emoties uitdrukken en veilig eten en drinken: het zijn onmisbare vaardigheden in ons dagelijks leven. Logopedie is gespecialiseerde paramedische zorg, die nodig is wanneer hierbij problemen ontstaan.
Ergotherapie

Ergotherapie

Dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, eten koken en boodschappen doen lijken vanzelfsprekend. Wanneer u deze bezigheden niet meer goed kunt uitvoeren dan merkt u dat dit effect heeft op uw zelfstandigheid. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen? U kunt dan een beroep doen op de ergotherapeuten van Coloriet.
psychologie

Psychologie

Is door ziekte of een handicap uw leefsituatie of leefomgeving veranderd? Dan kan het zo zijn dat u met veel vragen zit en/of of veranderingen ervaart in emoties en stemming. U kunt er voor kiezen om uw vraagstukken bespreekbaar te maken bij een psycholoog. De psychologen van Coloriet kunnen u ondersteuning bieden en handvatten aanreiken.
Maatschappelijk werk Lelystad

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk biedt hulp aan mensen bij het ontrafelen en aanpakken van problemen, waar zij op dat moment alleen of met behulp van hun omgeving niet uitkomen. Naast de emotionele verwerking en het leren omgaan met uw ziekte of beperking, kan de maatschappelijk werker u ook helpen met praktische zaken, zoals het aanvragen van bewindvoering en/of mentorschap.
Medisch team Coloriet

Medisch team

Als u chronisch ziek bent, bestaat het risico dat de focus volledig gericht is op de ziekte. Het medisch team van Coloriet kijkt niet alleen naar uw ziekte, maar juist ook naar de gevolgen ervan. Zo proberen zij samen met u te zoeken naar een optimale kwaliteit van leven.
Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?