...
Search
Generic filters
0320 290 508
Stichting Vrienden
Stichting Vrienden

Stichting Vrienden van

Coloriet heeft drie 'Stichtingen Vrienden van'. De actieve vrijwilligers van deze stichtingen zetten zich in voor bewoners en cliënten. Zij zorgen voor extra's die het leven kleur geven. Wat is hun doel? Datgene doen in uw leef- en woonklimaat waar u blij van wordt en waar u inspiratie van krijgt.

De stichtingen zijn van mening dat ouderen meetellen en van waardevolle betekenis zijn voor onze samenleving. Zij zijn afhankelijk van donateurs, gulle gevers en sponsoren.

De stichtingen zijn allemaal onafhankelijk en hebben geen winstoogmerk. Dit betekent dat de bijdragen volledig ten goede komen aan de extra collectieve voorzieningen en activiteiten voor de bewoners, cliënten en de desbetreffende locatie. De bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

ANBI status

De onderstaande stichtingen beschikken over de ANBI status:

Vrienden van De Hoven
Vrienden van ‘t Hofje

Stichtingen met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status worden door de Belastingdienst aangemerkt als het algemeen belang dienend. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichting Vrienden van De Regenboog beschikt niet over de ANBI status.

Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?