...
Search
Generic filters
0320 290 508
Onvrijwillige zorg
Onvrijwillige zorg

Onvrijwillige zorg

De zorg voor mensen met dementie moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Met onvrijwillige zorg zijn wij zeer terughoudend. Alleen wanneer handelingen noodzakelijk zijn om ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen, passen wij onvrijwillige zorg toe.

We zoeken altijd naar de minst ingrijpende maatregel, zetten die zo kort mogelijke in en proberen deze zorg af te bouwen. Hiervoor passen we het landelijke stappenplan toe, zoals voorgeschreven in Wet zorg en dwang (Wzd).

Wij bieden bewoners optimale bewegingsvrijheid in een veilige omgeving. Met vrijheidsbeperkingen en gedragsbeïnvloedende medicijnen zijn wij dan ook zeer terughoudend. Als er vanuit veiligheidsoogpunt hulpmiddelen nodig zijn, dan kiezen wij voor hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten. Vinden wij voor de bewoner geen goede oplossing, dan schakelen we interne en externe deskundigen in. Bijvoorbeeld het Centrum voor Consultatie en Expertise.

Wet zorg en dwang

De We zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.

Wilt u meer informatie over de Wet zorg en dwang? Dan verwijzen we u naar de onderstaande website:
> Brochures Wet zorg en dwang voor cliënten en familie

Clientondersteuning

Elke bewoner die te maken heeft met de Wet zorg en dwang kan vragen om ondersteuning door een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Dit geldt ook voor de eerste contactpersoon van de bewoner.

De cliënten-vertrouwenspersoon geeft advies en bijstand in situaties die te maken hebben met:

  • Onvrijwillige zorg
  • Opname en verblijf in een accommodatie
  • Het doorlopen van een klachtenprocedure

Cliëntvertrouwenspersoon

De onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon voor Coloriet is:

Per 1 juni 2024 is Fiorella Juliana de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon voor Coloriet:

Klachten

De Wet zorg en dwang (Wzd) bepaalt ook dat klachten over onvrijwillige zorg behandeld moeten worden door een onafhankelijke klachtencommissie. Hiervoor is de landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) opgericht.

Voor klachten rondom onvrijwillige zorg is een speciale klachtenprocedure en een landelijke externe klachtencommissie.
Over de volgende onderwerpen kan op basis van de Wzd een klacht worden ingediend:

  • Het besluit om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te nemen
  • Besluiten over uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan of in onvoorziene situaties
  • Klachten over de beoordeling van de wilsbekwaamheid van een cliënt
  • Klachten over beslissingen van de Wzd-functionaris

> Meer informatie over de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) en de klachtenregeling
> Meer informatie over klachtenbemiddeling bij Coloriet

Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?