...
Search
Generic filters
0320 290 508
Cliëntenraad
Cliëntenraad

Vacatures cliëntenraden Coloriet

Wilt u ook een waardevolle rol spelen in de gezondheidzorg en uw steentje bijdragen aan de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening?
Bekijk dan hier onze vacatures voor de cliëntenraden.

Wat doet de cliëntenraad

Onze cliëntenraden behartigen per locatie de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de locatiedirecteur over onderwerpen die voor u als cliënt van belang zijn.

Dit advies kan bijvoorbeeld gaan over de kwaliteit van zorg, voeding, veiligheid, hygiëne, geestelijke verzorging en ontspanningsactiviteiten. Om deze rol goed te kunnen vervullen, hoort de cliëntenraad graag hoe u de zorg- en dienstverlening ervaart.

Platform Cliëntenraden

De cliëntenraden zijn vertegenwoordigd in het Platform Cliëntenraden Coloriet (PCR). Het PCR adviseert de Raad van Bestuur over zaken die voor heel Coloriet gelden. Het gaat dan bijvoorbeeld om wijzigingen in de doelstelling van de organisatie, het verbreken of aangaan van samenwerking met andere organisaties of het vaststellen of wijzigen van de klachtenprocedure. Ook eventuele bouwplannen, de begroting en jaarrekening en de benoeming van bepaalde functies komen aan de orde in het overleg tussen het PCR en de Raad van Bestuur.

Jaarverslagen

Van alle cliëntenraden is een jaarverslag beschikbaar:

Nieuwsbrieven cliëntenraden

Contact cliëntenraden

Heeft u vragen of suggesties? Wilt u meer informatie of wilt u lid worden van de cliëntenraad? Neem dan contact op met de consulent cliëntenraden.

Postadres

Coloriet
Consulent cliëntenraden
Postbus 577
8200 AN Lelystad
T. 06-43830644
E. clientenraad.consulent@coloriet.nl

E-mailadressen lokale cliëntenraden

Coloriet de Hoven: clientenraad.dehoven.laarstaete@coloriet.nl
Coloriet Laarhof: clientenraad.laarhof@coloriet.nl
Coloriet Laarstaete: clientenraad.dehoven.laarstaete@coloriet.nl
Coloriet de Kroon, de Regenboog en de Sfinx: clientenraad.dronten.zeewolde@coloriet.nl
Coloriet Wijkzorg: clientenraad.wijkzorg.tijdelijkverblijf@coloriet.nl

Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?