...
Search
Generic filters
0320 290 508

Beloningsbeleid

De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen worden beloond binnen de kaders van de Wet normering topinkomens (WNT-2, klasse 4).

  • In de WNT wordt de klasse voor de honorering bepaald aan de hand van de omzet en de complexiteit van de instelling.
  • De Raad van Bestuur ontvangt de door de WNT-2 genormeerde honorering op basis van klasse 4.
  • De Raad van Commissarissen heeft de eigen honorering lager vastgesteld dan de volgens klasse 4 geldende norm. De beloningen worden vermeld in onze jaarrekening.
  • Het personeel van de instelling ontvangt een salaris op basis van de CAO VVT (verzorgingshuis, verpleeghuis en thuiszorg).

ANBI status

Coloriet beschikt over de ANBI status. Het RSIN/fiscaalnummer van Coloriet is 8093.24.581.

Instellingen met ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status worden door de Belastingdienst aangemerkt als het algemeen belang dienend. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?