Klachten

Onze >missie is ‘Samen kleur geven aan waardevol leven'. Ons doel is om u goede zorg te geven en rekening te houden met uw wensen en behoeften. Toch kan het zijn dat u of uw vertegenwoordiger niet tevreden bent/is over onze zorg. Wij ontvangen dan graag uw feedback. U kunt daarvoor het online meldformulier (zie kader rechts) gebruiken.

Wat kunt u doen wanneer u een klacht heeft?

Er zijn verschillende mogelijkheden om feedback te geven of een klacht in te dienen. U kiest zelf welke weg u wilt bewandelen. Wij raden u aan om de klacht eerst te bespreken met de betrokken medewerker of leidinggevende. De meeste zaken worden op deze manier goed en snel opgelost. Daarnaast (of wanneer dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft) kunt u de klachtenbemiddelaar inschakelen.

Klachtenbemiddeling

De klachtenbemiddelaar doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft, maar ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen. U kunt hiervoor terecht bij Jannie Hoegen. Zij is als klachtenbemiddelaar is onafhankelijk. Zij werkt vanuit Quasir Klachtenbemiddeling en is niet in dienst bij Coloriet. De klachtenbemiddelaar rapporteert regelmatig (zonder namen te noemen) aan de Raad van Bestuur van Coloriet over alle klachten die zij ontvangt. Daarmee dragen de klachten bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De klachtenbemiddelaar behandelt uw klacht vertrouwelijk.

Jannie Hoegen is bereikbaar via klachtenbemiddelaar@coloriet.nl of op telefoonnummer: 06 8319 2368 (als u uw naam en telefoonnummer inspreekt dan belt zij u terug). Wilt u liever per post reageren? Stuur dan een brief naar: Coloriet t.a.v. klachtenbemiddelaar Jannie Hoegen, Postbus 577, 8200 AN  Lelystad.

Zorgaanbieder

Wij als zorgaanbieder, de Raad van Bestuur, zullen binnen 6 weken een uitspraak doen over hoe wij uw klacht gaan behandelen. De Raad van Bestuur onderzoekt uw klacht of laat deze onderzoeken en geeft een schriftelijke reactie. U kunt de Raad van Bestuur bereiken door een e-mail te sturen naar bestuurssecretariaat@coloriet.nl of door uw klacht per post schriftelijk in te dienen door deze op te sturen naar het volgende adres, onder vermelding van ‘Klacht’: RvB Coloriet, Postbus 577, 8200 AN Lelystad 

De Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg

Bent u niet tevreden over de schriftelijke reactie van de Raad van Bestuur en wilt u graag een onafhankelijk oordeel over uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. Aan behandeling van een klacht door de Geschillencommissie zijn kosten verbonden.