Cliëntenraad

Onze cliëntenraden behartigen per locatie de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de locatiedirecteur over onderwerpen die voor u als cliënt van belang zijn.

Dit advies kan bijvoorbeeld gaan over de kwaliteit van zorg, voeding, veiligheid, hygiëne, geestelijke verzorging en ontspanningsactiviteiten. Om deze rol goed te kunnen vervullen, hoort de cliëntenraad graag hoe u de zorg- en dienstverlening ervaart. 

De cliëntenraden zijn vertegenwoordigd in het platform cliëntenraden. Het platform adviseert de Raad van Bestuur over zaken die voor heel Coloriet gelden. Het gaat dan bijvoorbeeld om wijzigingen in de doelstelling van de organisatie, het verbreken of aangaan van samenwerking met andere instellingen of het vaststellen of wijzigen van de klachtenprocedure. Ook eventuele bouwplannen, de begroting en jaarrekening en de benoeming van bepaalde functies komen aan de orde in het overleg tussen het platform en de Raad van Bestuur. 

Heeft u vragen of suggesties? Wilt u meer informatie of wilt u lid worden van de cliëntenraad? Neem dan contact op met de lokale cliëntenraad of met de consulent cliëntenraden. 

Meer informatie?