Kerngegevens

Coloriet bestaat sinds 2001 en heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé betrokken specialist in wonen en zorg voor senioren in Lelystad, Dronten en Zeewolde. In totaal telt Coloriet meer dan 1100 cliënten (en hun familieleden), 1000 medewerkers en 500 vrijwilligers.

Wij bieden thuiszorg, hebben drie woonzorgcentra, een verpleeg- en behandelcentrum, een zorgsteunpunt en beschikken over verschillende zotelaccomodaties.

Meer informatie over Coloriet is te vinden op jaarverslagenzorg.nl via Archief jaardocumenten.