Coloriet Psychologie

Psychologie

Is door ziekte of een handicap uw leefsituatie of leefomgeving veranderd? Dan kan het zo zijn dat u met veel vragen zit en/of of veranderingen ervaart in emoties en stemming. U kunt er voor kiezen om uw vraagstukken bespreekbaar te maken bij een psycholoog. De psychologen van Coloriet kunnen u ondersteuning bieden en handvatten aanreiken.

Onze psychologen staan voor u klaar

De ervaren psychologen van Coloriet kunnen u helpen omgaan met uw emoties (depressies, angst) na bijvoorbeeld een beroerte of bij een chronische ziekte.  Zij staan voor u klaar bij vraagstukken rondom MS (multiple sclerose), de ziekte van Parkinson en Huntington.
Heeft uw partner geheugenverlies en wilt u hem of haar graag beter begrijpen? Ook dan kunnen onze psychologen u ondersteuning bieden. Zij kunnen u helpen bij het omgaan met de ziekte van uw partner of familielid. Ook bieden zij ondersteuning wanneer u hulp nodig heeft bij verliesverwerking. 

U kunt voor de meest uiteenlopende problemen terecht bij een psycholoog van Coloriet. De psycholoog kan u onder andere ondersteunen en/of adviseren bij:

  • Emotionele problemen, zoals somberheid, niet kunnen genieten, depressie, verdriet, rouwverwerking, piekeren, spanningen en angst.
  • Cognitieve klachten, zoals vergeetachtigheid, moeite met concentreren, omgaan met gedragsveranderingen bij dementie (bijvoorbeeld agressie, achterdocht, ontremming).
  • Specifieke andere vragen, zoals omgang met (chronische) ziekte en beperkingen, zingeving, verandering van (ongezonde) leefgewoonten en begeleiding van familieleden van bewoners met een (ernstige) aandoening.

Psychologie binnen een multidisciplinair team

De psychologen van Coloriet werken nauw samen met het medisch team en de behandelaren van het Advies- en Behandelcentrum Coloriet (ABC). Voor u betekent dit dat de zorg optimaal op elkaar is afgestemd. Er wordt rekening gehouden met wat er allemaal van invloed is op uw functioneren en welzijn.  Er wordt daarom nauw samengewerkt met andere disciplines zoals: de specialist ouderengeneeskunde, huisarts of andere specialisten, maatschappelijk werk, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, casemanager en natuurlijk het verzorgende team.  

Coloriet Psychologie is onderdeel van het Advies- en Behandelcentrum Coloriet (ABC)
Ons multidisciplinaire team staat voor u klaar.