Vrijwilligerswerk

Kiezen voor vrijwilligerswerk bij onze organisatie betekent dat je er voor kiest om veelal met ouderen te werken. Je kiest voor mensen die in hun eigen huis wonen en hulp nodig hebben of voor mensen die in onze woonzorgcentra verblijven. De mensen die bij ons wonen revalideren, hebben complexe zorgvragen of zijn dementerend. Over het algemeen weten zij heel goed wat zij, ondanks hun kwetsbaarheid, belangrijk vinden, vanuit hun innerlijke kracht en hun sociaal netwerk. Wij sluiten daar bij aan en helpen om de zorg naar de wens van de cliënt vorm te geven. Zo werken wij aan onze visie 'het leven is van jou'.

Meerwaarde van vrijwilligers(werk)

Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze cliënten. Vrijwilligers brengen de buitenwereld binnen en verkleinen daardoor voor cliënten de afstand tussen hun woon-leefomgeving en de buitenwereld. Er ontstaat een prettige sfeer waardoor cliënten zich beter voelen. Deze onmisbare bijdrage van vrijwilligers wordt zeer gewaardeerd door Coloriet en haar medewerkers. Dankzij de inzet van vrijwilligers is er meer tijd en aandacht voor de cliënt als mens en ervaren medewerkers minder werkdruk en meer werkplezier.

Goed  geregeld

Wat zijn de werktijden?
Je kunt zelf aangeven op welke dagen en tijdstippen je het liefste wilt werken. Gemiddeld werken de vrijwilligers twee dagdelen per week bij ons.

Krijg ik een vergoeding?
Nee, vrijwilligerswerk is onbetaald werk. Als je kosten maakt zoals reiskosten, kun je deze in sommige gevallen vergoed krijgen. Hierover maak je afspraken met de vrijwilligerscoördinator.

Kan ik een training volgen?
Wij vinden het belangrijk dat jij je als vrijwilliger blijft ontwikkelen. Daarom organiseren wij informatiebijeenkomsten en trainingen over diverse onderwerpen.

Krijg ik een overeenkomst?
Ja, alle vrijwilligers krijgen een overeenkomst waarin staat wat er afgesproken is. Zo scheppen we duidelijkheid naar beide kanten.

Hoe onderhoud ik contact met de andere vrijwilligers?
Je komt elkaar tegen op de locatie en tijdens de gezamenlijke overleggen. Daarnaast organiseren wij regelmatig gezellige activiteiten voor alle vrijwilligers.

Meer weten? 

Bel één van onze vrijwilligerscoördinatoren (hier vind je onze locaties) of mail via vrijwilligerswerk@coloriet.nl.

Volg Werken bij Coloriet