Zorgprofessionals


U wil het beste voor uw patiënten. Wij ook. Samen zorgen wij ervoor dat uw patiënt snel de beste zorg krijgt. Als eerste- of tweedelijns zorgprofessional kunt u een vraag hebben over inzet van thuiszorg, een tijdelijke opnameplaats, plaatsing op de revalidatieafdeling (GRZ) of hospicezorg. U kunt daarvoor contact opnemen met een van de klantadviseurs via 0320 290508 of via het contactformulier Zorg aanvragen.Wij zullen u zo spoedig mogelijk terugbellen.

Geriatrische expertise
Wij denken graag met u mee wat de beste zorg voor uw patiënt is. Het belang van uw patiënt staat voorop. Het kan zijn dat u gebruik wil maken van de specialistische geriatrische expertise van het Advies- en Behandelcentrum. Vaak is een telefonisch consult voldoende, maar het is ook mogelijk dat de specialist ouderengeneeskunde uw patiënt bezoekt en vervolgens een advies stuurt. Na consultatie is medebehandeling mogelijk. Voor consultatie is geen verwijzing nodig, voor medebehandeling wel.

Coloriet is expert op het gebied van multicomplexe ouderenzorg. Onze behandelaren zijn deskundig op het gebied van geriatrische problematiek. Onze specialisten ouderenzorg hebben expertise met onder andere Parkinson, dementie, palliatieve zorg, geriatrische revalidatie zorg, CVA en COPD. Zij kunnen u als professional helpen bij screening en diagnostiek thuis of door de patiënt tijdelijk op te nemen op een van onze locaties.

Multidisciplinair team
Onze professionals werken multidisciplinair. Er vindt regelmatig overleg en afstemming plaats tussen behandelaren, zoals fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen en maatschappelijk werkers.

Ketenzorg
Wij zetten ons in voor de verdere professionalisering van de ouderenzorg in Flevoland. Daarvoor werken wij in samenwerkingsverbanden en nemen wij deel aan ketenzorgprojecten in de regio en kennisnetwerken. Voorbeelden daarvan zijn CVA-ketenzorg, Parkinsonnet, Ketenzorg COPD, Regionaal netwerk ouderenmishandeling, Kennisnetwerk psychologische expertise voor de ouderenzorg, Samenwerkingsverband op het terrein van ergotherapie met De Trappenberg, Ergotherapie Flevozorg, Dementieketenzorg, Palliatief netwerk en Werkgroep kwetsbare ouderen (MCC werkgroep)​.

Zorg aanvragen