Zorg regelen

Zoekt u passende zorg voor uzelf, een familielid of een cliënt? Kunt u niet alle antwoorden op uw vragen op deze website vinden? Of vindt u het prettiger om uw vragen mondeling met ons te bespreken? Dat is geen enkel probleem.

Wij denken graag met u mee en kunnen, als u dat wilt, u informeren over de zorg die bij u past. Wilt u met ons in gesprek op een moment waarop het u schikt? Neem dan contact op met onze klantadviseurs. Zij staan op maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur voor u klaar.

Het telefoonnummer bij spoed in de avonduren (van 17:00 uur - 20:00 uur) en weekend en feestdagen (van 10:00 uur - 20:00 uur) is 0320 - 290 909.

Onze klantadviseurs kunnen u informeren, adviseren of doorverwijzen. U kunt bij hen terecht voor onder andere vragen over zorg aan huis, opname, indicatie-aanvragen, vergoedingen en verschillende vormen van financieringen. Ook kunnen de klantadviseurs antwoord geven op vragen over veranderingen in de zorg. Wat betekenen de veranderingen voor uw persoonlijke situatie? U kunt de klantadviseurs bereiken via 0320 290 508 of klantadvies@coloriet.nl.

 

Indicatie langdurige zorg (WLZ)

De indicatie die toegang geeft tot de Wet Langdurige Zorg, wordt gesteld door het CIZ. Als u thuis woont en gebruik maakt van wijkverpleging, dan kan de wijkverpleegkundige u mogelijk helpen bij het aanvragen van een indicatie.

Lees meer

Indicatie wijkverpleging

Coloriet heeft wijkverpleegkundigen die bij u thuis -op basis van uw persoonlijke situatie- een indicatie stellen. Wilt u contact met de wijkverpleegkundige van Coloriet? Dan kunt u een contactformulier  (Zorg aanvragen) invullen of bellen met klantadvies via 0320 290 508.

Lees meer

Indicatie vanuit de WMO

Om in aanmerking te komen voor hulp bij een schoon huis, dagactiviteiten, begeleiding en ondersteuning thuis, heeft u een indicatie nodig van de gemeente waar u woont. U kunt ook bij uw gemeente terecht voor het aanvragen van respijtzorg (zorg om de mantelzorger te ontlasten) of voorzieningen (taxipas, woningaanpassingen etc.).

Lees meer

Zorg particulier geregeld

Het is mogelijk om zorg en/of diensten van Coloriet zelf te bekostigen. Onze klantadviseurs kunnen u hier vrijblijvend over informeren. Afhankelijk van uw wensen en de zorgvraag wordt gekeken welke medewerker ingezet kan worden en in welke tijd dit gaat plaatsvinden. Naar aanleiding daarvan wordt een persoonlijke en op maat gemaakte offerte aangeboden. Dit kan een eenmalige hulp of zorgvraag zijn, maar ook voor langere periode.

Lees meer

Kosten, vergoedingen en/of eigen bijdrage

WLZ

Als u gebruikmaakt van zorg, gesteld vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zoals opname in een zorginstelling of het Volledige Pakket Thuis (VPT), dan worden de kosten voornamelijk vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Lees meer

 

WMO

Als u hulp aan huis ontvangt, waarbij de indicatie gesteld is door uw gemeente (WMO) zoals bijvoorbeeld hulp bij een schoon huis of ondersteuning, dan betaalt u afhankelijk van uw inkomen een eigen bijdrage.
Lees meer

 

Zorgverzekering

De kosten voor verzorging en verpleging worden vergoed door uw zorgverzekeraar en vallen onder uw basisverzekering.
Lees meer

 

PGB

Een PGB  (Persoons Gebonden Budget) is een bedrag dat u ontvangt om zelf uw zorg in te kopen om deze zelf te kunnen organiseren. Vanaf 2015 worden nieuwe PGB's altijd bruto uitgekeerd op een rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Lees meer