...
Search
Generic filters
0320 290 508

Wat is VPT? Wat is MPT?

Hoe maak ik de juiste keuze en hoe regel ik dat?

Heeft u een grotere zorgvraag maar wilt u wel het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Dan is het Volledig Pakket Thuis (VPT) of het  Modulair Pakket Thuis (MPT) wellicht een passende oplossing.

Wat is VPT?

Met het Volledig Pakket Thuis (VPT) van Coloriet ontvangt u de zorg die u ook van ons zou krijgen als u bij ons op een locatie woont, maar dan bij u thuis. Dit geeft u de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen in uw vertrouwde omgeving.

Voor wie is het VPT?

Heeft u een Wlz (Wet langdurige zorg) – indicatie maar wilt u graag in uw eigen huis blijven wonen dan is het VPT mogelijk een passende oplossing voor u. Belangrijk is wel dat het nog vertrouwd en veilig is dat u thuis blijft wonen.

Welk zorg kunt u ontvangen met het VPT?

Het VPT is geen standaardpakket, maar maatwerk. We kijken met u welke zorg het beste past bij uw persoonlijke situatie en zorgbehoefte. Vervolgens stellen we samen een afgestemd zorgplan op met daarin de zorgdiensten die u nodig heeft:

 • Persoonlijke en gespecialiseerde verzorging & verpleging

Hier valt bijvoorbeeld hulp bij het opstaan/naar bed gaan, wassen, alledaagse handelingen, medicijnen, wondzorg en ondersteuning casemanager dementie;

 • Hulp bij huishoudelijke taken
  Het schoonmaken van uw woning/appartement, de meubels en uw eigen inventaris wordt door medewerkers van Coloriet gedaan. Als u zelf nog kunt schoonmaken, vragen wij u daarbij te helpen;
 • Individuele begeleiding, activiteiten & dagbesteding
  U kunt zelf aangeven of u behoefte heeft om activiteiten te ondernemen, zowel individueel als in groepsverband. Heeft u behoefte aan aanspraak en gezelligheid dan kunt u ook deelnemen aan de activiteiten die op onze locaties worden georganiseerd. Of 1 of meerdere dagen per week naar de dagbesteding gaan. Bij individuele begeleiding kunt u denken aan het maken van een wandeling, de markt bezoeken, naar het museum gaan, samen een spelletje doen of puzzelen;
 • Maaltijden
  Coloriet zorgt voor uw warme maaltijd. Deze kunt u tussen de middag gebruiken in het restaurant van het woonzorgcentrum in uw buurt of we kunnen de maaltijd bij u thuisbezorgen. De broodmaaltijden verzorgt u zelf;
 • Personenalarmering met zorgopvolging / leefstijlmonitoring
  Personenalarmering is een vast onderdeel van het VPT. Coloriet regelt dit voor u zodat u in geval van nood altijd met één druk op de knop professionele hulp kunt inschakelen. Dat geeft u een veilig gevoel voor als u valt of op een andere manier plotseling hulp nodig heeft. Wanneer u niet meer zelf op de alarmknop kunt drukken, zetten we leefstijlmonitoring in;
 • Zorgtechnologie
  Om het thuis wonen voor u prettiger en veiliger te maken kunnen wij diverse zorgtechnologie producten, zoals beeldzorg, de medidio medicijndispenser, een Tessa robot en andere hulpmiddelen bestellen.
  En nog meer….
 • Hulp bij mantelzorg
  Ondersteuning van de mantelzorger door bijvoorbeeld de casemanager;
 • (niet medische) Voetverzorging
  Kunt u zelf uw zelf voeten niet meer verzorgen (bijvoorbeeld nagels knippen) dan komt de pedicure bij u langs om dit te doen;
 • Wassen, drogen, strijken van uw beddengoed en handdoeken
  Coloriet verzorgt het wassen, drogen en strijken van beddengoed, handdoeken en washandjes;
 • Behandeling door paramedici (zoals o.a. fysiotherapie, ergotherapie) waarbij er sprake is van multidisciplinaire aanpak of specifieke kennis van de behandelaar. Dit zetten we alleen in, in samenspraak en met een verwijzing van de huisarts.
Lees meer

Welke zorg wordt er niet aangeboden binnen VPT?

 • Huisartsenzorg en geneesmiddelen;
 • Tandheelkundige zorg;
 • Individueel aangepaste hulpmiddelen thuis en rolstoelen;
 • Omdat u de zorg in uw eigen woning ontvangt houdt u de woonlasten (huur/hypotheek, onderhoud, energie, belastingen, verzekeringen etc.) zoals het nu is.

Door wie wordt de zorg gegeven met het VPT?

Alle zorg wordt verzorgd of geregeld door Coloriet.

VPT: Hoe komt u in aanmerking, wat kost het en waar vraagt u het aan?

U kunt gebruik maken van het VPT als u een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanuit de Wlz wordt de financiering voor het VPT pakket geregeld. Daarnaast betaalt u vanaf 18 jaar ook een eigen bijdrage voor de zorg die onder de Wlz valt. Op de website van het Centraal Administratie Bureau (CAK) www.cak.nl kunt u een berekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage die u moet betalen.

Het Centrum Indicatietstelling Zorg (CIZ)  is de organisatie die onderzoekt of u in aanmerking komt voor de Wlz indicatie. Via de website van CIZ: www.ciz.nl kunt u, eventueel met hulp van de wijkverpleegkundige of casemanager, een aanvraag doen.  Na uw aanvraag ontvangt u een indicatie voor langdurige zorg van waaruit Coloriet een VPT pakket op maat met u afstemt.

Verschillen VPT / Wonen in een verpleeghuis:

•         Als u thuis woont, houdt u uw eigen woonkosten, zoals huur, gas en licht. Bij wonen in een verpleeghuis vervallen deze kosten, maar betaalt u afhankelijk van uw inkomen een hogere eigen bijdrage.
•         Als u thuis woont is uw behandelaar uw eigen huisarts. In het verpleeghuis is dit meestal de specialist ouderengeneeskunde.
•         De zorgmedewerkers zijn op afspraak en op afroep aanwezig. In het verpleeghuis is er een 24-uurs aanwezigheid van zorgmedewerkers.

Wat is MPT?

Met het Modulair Pakket Thuis (MPT) kiest u voor een zorgpakket op maat. Met het MPT is het mogelijk om diensten af te nemen bij verschillende zorgaanbieders. U regelt en bepaalt zelf welke zorg u wilt ontvangen van welke aanbieder. Op deze manier kunt u langer thuis blijven wonen in uw vertrouwde omgeving met de zorg die u nodig heeft en bij u past.

Voor wie is het MPT?

Heeft u een Wlz (Wet langdurige zorg) – indicatie maar wilt u graag in uw eigen huis blijven wonen dan is het MPT mogelijk een passende oplossing. Belangrijk is wel dat het vertrouwd en veilig is dat u nog thuis kunt blijven wonen. U kunt het MPT eventueel combineren met een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Let op! Bij meer dan 20 uur per maand zorg- en ondersteuning vraagt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een hogere eigen bijdrage voor MPT zorg. Bespreek daarom goed wat u nodig heeft en wenst.

Welk zorg kunt u ontvangen met het MPT?

Bij het afstemmen van uw MPT pakket kunt u onder andere kiezen uit de volgende zorgdiensten:

 • Persoonlijke en gespecialiseerde verzorging & verpleging

Hier valt bijvoorbeeld hulp bij het opstaan/naar bed gaan, wassen, alledaagse handelingen, medicijnen, wondzorg en ondersteuning casemanager dementie;

 • Hulp bij huishoudelijke taken;

Het schoonmaken van uw woning/appartement, de meubels en uw eigen inventaris wordt door medewerkers van Coloriet gedaan. Als u zelf nog kunt schoonmaken, vragen wij u daarbij te helpen;

 • Dagbesteding;

Heeft u behoefte aan aanspraak en gezelligheid dan kunt u 1 of meerdere dagen per week naar de dagbesteding gaan.

 • Hulp bij mantelzorg;

Ondersteuning van de mantelzorger door bijvoorbeeld de casemanager;

 • Zorgtechnologie in combinatie met persoonlijke en gespecialiseerde verzorging en verpleging.

Om het thuis wonen voor u prettiger en veiliger te maken kunnen wij diverse zorgtechnologie producten, zoals beeldzorg, de medidio medicijndispenser, een Tessa robot en andere hulpmiddelen bestellen.

Lees meer

Welke zorg wordt er niet aangeboden binnen MPT?

 • Huisartsenzorg en geneesmiddelen;
 • Tandheelkundige zorg;
 • Maaltijden;
 • Personenalarmering met zorgopvolging
 • Individuele begeleiding
 • Individueel aangepaste hulpmiddelen thuis en rolstoelen;
 • Omdat u de zorg in uw eigen woning ontvangt houdt u de woonlasten (huur/hypotheek, onderhoud, energie, belastingen, verzekeringen etc.) zoals het nu.

Door wie wordt de zorg gegeven met het MPT?

U kunt zelf bepalen welke zorg u van welke zorgaanbieder wilt ontvangen. U kunt dus bijvoorbeeld voor de huishoudelijke hulp een andere zorgaanbieder kiezen dan voor uw persoonlijke verzorging.

MPT: Hoe komt u in aanmerking, wat kost het en waar vraagt u het aan?

U kunt gebruik maken van het MPT als u een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanuit de Wlz wordt de financiering voor het MPT pakket geregeld. Daarnaast betaalt u vanaf 18 jaar ook een eigen bijdrage voor de zorg die onder de Wlz valt. Op de website van het Centraal Administratie Bureau (CAK) www.cak.nl kunt u een berekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage die u moet betalen.

Het Centrum Indicatietstelling Zorg (CIZ)  is de organisatie die onderzoekt of u in aanmerking komt voor de Wlz indicatie. Via de website van CIZ: www.ciz.nl kunt u, eventueel met hulp van de wijkverpleegkundige of casemanager, een aanvraag doen.  Na uw aanvraag ontvangt u een indicatie voor langdurige zorg van waaruit u uw MPT pakket op maat kunt afstemmen met de zorgaanbieders die u wilt.

Verschil VPT en MPT

 • Het VPT kunt u niet combineren met een persoonsgebonden budget (PGB). Bij het MPT is dit wel mogelijk.
 • Bij het VPT regelt 1 zorgaanbieder alle zorg en diensten die u nodig heeft en neemt daarmee veel regelwerk uit handen. Bij het MPT kunt u de ene zorgdienst inkopen bij de ene zorgaanbieder en de ander bij een andere zorgaanbieder. U blijft zelf verantwoordelijk om de verschillende onderdelen bij elke zorgaanbieder te regelen.
 • Met een VPT krijgt u maaltijden, met een MPT niet.
 • Bij VPT is de personenalarmering inbegrepen en bij MPT niet
 • Wassen van beddengoed, handdoeken en washandjes zit wel inbegrepen in VPT maar niet bij MPT.
 • Bij het VPT kunt u ook welzijnsactiviteiten opnemen bij het MPT niet.
Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?