...
Search
Generic filters
0320 290 508

Vanaf 4 juni maximale bewegingsvrijheid bewoners Coloriet

Vanaf 4 juni 2024 zijn de (buiten)deuren van de bewonerslocaties van Coloriet met een psychogeriatrische (PG) afdeling niet meer standaard gesloten. Uit respect voor de eigen regie en bewegingsvrijheid van de bewoners en zoals vastgelegd in de Wet zorg en dwang heeft Coloriet de afgelopen periode verkend hoe de bewegingsvrijheid van bewoners op een veilige manier vergroot kan worden.

Maximale bewegingsvrijheid voor bewoners met dementie

De missie van Coloriet is ‘samen kleur geven aan waardevol leven’. We sluiten graag zoveel mogelijk aan bij wat onze bewoners zelf kunnen en willen. We doen dit samen met onze bewoners, hun familie en naasten, vrijwilligers en onze zorgprofessionals.

Wanneer iemand met dementie verhuist naar een psychogeriatrische (PG) afdeling, beperken we  hun bewegingsvrijheid omdat de (buiten)deuren standaard gesloten zijn. Dat past niet bij de passende zorg die Coloriet wil geven. Ook is in de Wet zorg en dwang, vastgelegd dat er sprake is van onvrijwillige zorg, wanneer de bewegingsvrijheid van mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie wordt beperkt. En dat moeten en willen we zo veel mogelijk voorkomen.

Daarom heeft Coloriet de afgelopen periode intensief en samen met alle betrokkenen van de bewoners verkend hoe de bewegingsvrijheid van de bewoners vergroot kan worden op een veilige en verantwoorde manier.

Coloriet heeft voor alle bewoners een goede manier gevonden zodat vanaf 4 juni 2024 de (buiten)deuren van de PG-afdelingen niet meer standaard gesloten zijn. Dit geldt voor alle bewonerslocaties van Coloriet in Flevoland. Alleen op de nieuw geopende locatie Coloriet de Kroon in Dronten zijn de deuren al open en op Coloriet de Sfinx in Zeewolde is de deur niet altijd standaard gesloten. Voor bewoners voor wie het niet veilig en verantwoord is om naar buiten te gaan, zetten we zorgtechnologie in waarmee de deur voor hen dicht blijft.

In heel Nederland zijn organisaties bezig met het vergroten van de bewegingsvrijheid van mensen met dementie. Uit onderzoek blijkt dat het positief werkt voor veel bewoners, ze voelen zich prettiger en de rust neemt toe als ze de mogelijkheid hebben af en toe de woning te verlaten. Dit is ook onze ervaring op de locaties die al (deels) open zijn.

Oproep om samen een veilige omgeving te creëren

Coloriet streeft ernaar om een veilige omgeving te creëren waar de bewoners zich fijn voelen. Voor Coloriet is ‘samen leven, samen zorgen’ een belangrijke waarde. En daarom doen we een oproep aan alle inwoners van Flevoland en specifiek aan omwonenden van de bewonerslocaties om, waar mogelijk, een oogje in het zeil te houden. De bewoners houden van een praatje en een vriendelijke lach en kunnen soms wel wat hulp gebruiken als ze bijvoorbeeld een wandeling maken of boodschap doen.

Omwonenden van de bewonerslocaties krijgen een brief thuis met een flyer waarop meer informatie staat over wat men kan doen in een onzekere of onveilige situatie met een van onze bewoners. In de flyer staat ook beschreven hoe om te gaan met iemand met dementie en hoe contact met ons opgenomen kan worden als dat nodig is.

Op de website www.coloriet.nl/opendeuren vindt u ook meer informatie en filmpjes over het openen van de deuren bij Coloriet.

 

Vlag coloriet