...
Search
Generic filters
0320 290 508

Overzicht gecontracteerde zorg 2024

Coloriet voert jaarlijks onderhandelingen met haar financiers om contractafspraken te maken over de zorg die zij levert.

Graag informeren wij u over de status van deze onderhandelingen met de zorgverzekeraars voor het jaar 2024. Zo is het voor u duidelijk met wie wij voor welke zorgsoort een overeenkomst hebben afgesloten en met wie niet. Klik hier voor het overzicht.

Contractafspraken maken wij met de koepelverzekeraar. Onder deze koepel vallen vaak meerdere merken. Klik hier voor een overzicht welke merken er onder de betreffende koepels vallen.

Voor vragen over de vergoeding van zorg kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. Zij kunnen u verder informeren over vergoedingen van uw eigen zorgpolis.

Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?