...
Search
Generic filters
0320 290 508

Maximale bewegingsvrijheid bewoners Coloriet

Op deze pagina vindt u meer informatie over het openen van de deuren op alle bewonerslocaties met een psychogeriatrische (PG) afdeling van Coloriet.

Datum: dinsdag 4 juni 2024

Waarom gaan de deuren open?

We willen samen kleur geven aan waardevol leven en zoveel mogelijk aansluiten bij wat u zelf nog kan en wil. Wanneer bewoners verhuizen naar een PG-afdeling, beperken we automatisch hun bewegingsvrijheid omdat de deuren gesloten zijn. Dat past niet bij de passende zorg die we willen geven. 

Waarschijnlijk heeft u al weleens gehoord of te maken gehad met de Wet zorg en dwang die op 1 januari 2020 is ingegaan. Deze wet beschrijft de rechten van onder andere mensen met een psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie, die onvrijwillige zorg krijgen. In de wet is ook vastgelegd dat het beperken van bewegingsvrijheid onvrijwillige zorg is, die we zo veel mogelijk moeten voorkomen. Daarom heeft Coloriet de afgelopen periode, samen met betrokkenen van de bewoners, zorgvuldig onderzocht hoe we de bewegingsvrijheid van onze bewoners op een veilige en verantwoorde manier kunnen vergroten.

Coloriet heeft voor alle bewoners een goede manier gevonden zodat vanaf 4 juni 2024 de (buiten)deuren van de PG-afdelingen niet meer standaard gesloten zijn. Dit geldt voor alle bewonerslocaties van Coloriet in Flevoland. Alleen op de nieuw geopende locatie Coloriet de Kroon in Dronten zijn de deuren al open en op Coloriet de Sfinx in Zeewolde is de deur niet altijd standaard gesloten. Voor bewoners voor wie het niet veilig en verantwoord is om naar buiten te gaan, zetten we zorgtechnologie in waarmee de deur voor hen dicht blijft. 

Veelgestelde vragen met betrekking tot Open Deuren

We snappen dat u nog vragen heeft met betrekking tot de Open Deuren. Onze branchevereniging Actiz heeft de veelgestelde vragen op een rij gezet.
Bekijk hier de veelgestelde vragen (conceptversie)

Filmpjes over maximale bewegingsvrijheid

In heel Nederland zijn organisaties bezig met het vergroten van de bewegingsvrijheid van mensen met dementie. Uit onderzoek blijkt dat het positief werkt voor veel bewoners, ze voelen zich prettiger en de rust neemt toe als ze de mogelijkheid hebben af en toe de woning te verlaten.

Hieronder een aantal ervaringsfilmpjes:

Meneer Dollevoet krijgt meer bewegingsvrijheid door GPS-tracker

Informatiefilmpje van Zorggroep Meander over het openen van de deuren

 

Informatiefilmpje van woonzorglocatie Dekelhem over het openen van de deuren

 

Filmpje van Vilans over leefcirkels en het gebruik van zorgtechnologie bij het openen van de deuren

Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?