...
Search
Generic filters
0320 290 508

Verpleegkundig specialist Corinne aan het woord

‘Gesprekken voeren, iemands hand vasthouden en luisteren. Dat is wat mijn werk waardevol en leuk maakt. Ik wil van betekenis zijn voor mensen!’ zegt Corinne. Zij werkt sinds het voorjaar van 2019 als verpleegkundig specialist in Coloriet de Regenboog. ‘Al bij het sollicitatiegesprek wist ik, hier voel ik me thuis.’

‘Bij Coloriet wordt gekeken naar je kwaliteiten, maar wie je bent als persoon is minstens zo belangrijk. Je kunt hier jezelf zijn, je krijgt de ruimte om jezelf te ontwikkelen en collega’s zien je kwaliteiten. In de pauzes zitten de helpenden, verpleegkundigen, de directeur en psycholoog bij elkaar aan tafel om hun broodje te eten. Het “wij-gevoel” is heel sterk en we hebben allemaal hetzelfde doel: onze cliënten kwalitatieve zorg bieden.’

Contact met cliënten
‘Tijdens mijn opleiding liep ik stage in een verpleeghuis. Mijn droom was om in het ziekenhuis te werken. Dit lukte. Ik ging er jarenlang vol passie aan de slag eerst als (oncologie)verpleegkundige en later als verpleegkundig specialist binnen de oncologie en de laatste jaren binnen de revalidatiegeneeskunde. Dynamische banen, maar in de loop van de jaren raakte ik het èchte contact met cliënten kwijt.’

‘We worden binnen de ziekenhuiszorg zo geleefd door alles wat volgens protocollen allemaal afgevinkt moet worden, dat je het echte zorgen uit het oog verliest. Bij Coloriet is meer ruimte om ook nog vanuit je hart zorg te kunnen bieden. Vandaar dat ik solliciteerde naar de functie voor verpleegkundig specialist bij Coloriet. Of ik een goede keuze heb gemaakt? Jazeker! Ik heb hier teruggevonden waarvoor ik als tiener koos om in de zorg te gaan werken’, zegt ze enthousiast.

Als verpleegkundig specialist werkt Corinne nauw samen met de seniorverpleegkundigen en de Specialist Ouderengeneekunde (SO). ‘Als mensen vragen wat mijn werk inhoudt vertel ik dat mijn werk vergelijkbaar is met die van een plaatsvervangend verpleeghuisarts. Ik ben verantwoordelijk voor de medische zorg van een aantal afdelingen binnen Coloriet de Regenboog.’

Informeel
‘Ik loop visites, ik voer familiegesprekken, behandel kwalen waarvoor je zelf naar de huisarts zou gaan, begeleid mensen in hun laatste levensfase en coach afdelingen door bijvoorbeeld klinische lessen te geven. Ook heb ik contact met de seniorverpleegkundige die mij oproept bij spoedsituaties.’

‘Ik overleg veel met mijn ervaren collega verpleegkundig specialist Roel Mulder en heb laagdrempelig contact met de SO, waarbij ik altijd terecht kan met vragen. We gaan op een gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek. We doen het echt samen.’

"Bij Coloriet kan ik werken vanuit mijn hart. Ik heb hier teruggevonden waarvoor ik als tiener koos om in de zorg te gaan werken’

Naast iemand zitten
‘Ik kan echt iets voor een ander betekenen in mijn werk. Dit doe ik door af en toe de tijd te nemen om naast iemand te zitten voor een gesprekje of om iemand te observeren. Met cliënten of mantelzorgers die veel vragen hebben, plan ik periodiek een gesprek in. Zo leer ik hen beter kennen en kan ik in veel gevallen een stukje onrust wegnemen.’

‘Ik vind het bovendien belangrijk om mee te denken en advies te geven aan iemand met (onbegrepen) klachten. Dit geldt ook voor het team op de afdeling. We willen graag iets doen aan de klachten en liefst met een tabletje. Maar soms is het belangrijk om gewoon te luisteren. Wat is de vraag achter de vraag? Wat zegt iemand nou eigenlijk?’

Een ander onderdeel van mijn werk is mensen begeleiden bij het maken van keuzes, zoals het stoppen of doorgaan met een behandeling. Ik probeer dan overzicht te bieden en onderscheid te maken in hoofd- en bijzaken, zodat mensen een weloverwogen beslissing kunnen nemen.’

‘Kortom, ik heb aandacht voor mensen… en juist dat maakt mijn werk zo mooi!’, besluit ze.

"Ik heb hier teruggevonden waarvoor ik als tiener koos om in de zorg te gaan werken"
Ontwerp zonder titel