...
Search
Generic filters
0320 290 508

Ergotherapie: Ondersteuning bij veranderingen in uw leven

Ergotherapie biedt ondersteuning bij veranderingen in uw leven. Wat niet veel mensen weten is dat de ergotherapeuten van Coloriet er niet alleen zijn voor de cliënten, maar ook voor hun partners en/of mantelzorgers. Zo kan ergotherapie u ondersteunen bij (over-) vermoeidheid en het opnieuw balans vinden in rust en activiteiten.

Coachingstraject
Een onderdeel van het dienstenaanbod van ergotherapie is het coachingstraject. Het coachingstraject is uitermate geschikt voor mantelzorgers die hulp nodig hebben bij hun energieverdeling, mensen die al langer spelende klachten hebben of mensen die daartegenaan zitten. De ergotherapeuten coachen bij het maken van een dagplanning. Hierin wordt u begeleid welke activiteiten handig zijn om samen te plannen, om binnen uw grenzen te blijven, met als doel uw draagkracht weer te optimaliseren. Met behulp van het doorlopen van een coachingstraject is het de bedoeling om de balans (terug) te vinden tussen belasting en belastbaarheid. Ook is het de bedoeling om een overzicht te geven in de activiteiten.. Een coachingstraject is zeer geschikt voor mensen die:

  • niet meer in staat zijn om hun energie goed te verdelen
  • chronisch ziek zijn
  • moeten revalideren na een operatie
  • burn-out klachten hebben
  • overspannen zijn of daartegenaan zitten

 

De Activiteitenweger
Om vast te stellen welke en hoeveel activiteiten iemand kan doen zonder zichzelf over- of onder te belasten, gebruiken wij de Activiteitenweger. De belasting over een hele dag wordt overzichtelijk, objectief en meetbaar gemaakt met behulp van de Activiteitenweger, een methode die ontwikkeld is door de afdeling Ergotherapie van Meander Medisch Centrum. De ergotherapeuten van Coloriet zijn geschoold in activiteiten wegen met behulp van de ‘Activiteitenweger’. Door te werken met de Activiteitenweger wordt u aangezet tot het maken van keuzes. Dit stimuleert een actieve houding om een blijvende gedragsverandering te realiseren.

Hoe kunt u zich aanmelden voor een coachingstraject?
Voor een coachingstraject kunt u zich zowel direct als via de huisarts of specialist aanmelden. Cliënten worden binnen twee weken gebeld voor een afspraak. In geval van spoed wordt u binnen een week geholpen. Een coachingstraject duurt in totaal gemiddeld 6 uur, verspreid over een langere periode.

Een intakegesprek duurt ongeveer 90 minuten. Uit zo’n intakegesprek komt vaak naar voren dat de cliënt moeite heeft om alle dingen gepland te krijgen, heeft veel last heeft van vermoeidheid of pijn. Dit zijn voor ons signalen om aan te geven dat we kunnen coachen met het krijgen van een betere balans in de energieverdeling van activiteiten.

Vergoeding van het coachingstraject?
Iedereen heeft recht op 10 uur per jaar vanuit de basisverzekering. In sommige gevallen heeft u vanuit de aanvullende verzekering recht op extra uren.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het coachingstraject van onze ergotherapeuten? Neem dan contact op met het Secretariaat Behandeling door een e-mail te sturen naar abc@coloriet.nl of via het telefoonnummer 0320 40 16 80.

Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?