...
Search
Generic filters
0320 290 508

Ergotherapie bij Parkinson

Het dagelijks handelen bevat alle activiteiten die u met enige regelmaat uitvoert zoals eten, douchen, de krant lezen, tuinieren, werken, voor kinderen zorgen, het uitvoeren van een hobby, klussen, stofzuigen, eropuit gaan. De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening die gepaard gaat met toenemende beperkingen. Daardoor ontstaan er op termijn problemen in het dagelijks handelen. Dit kan komen door bijvoorbeeld problemen in het bewegen, traagheid, vermoeidheid, verminderde flexibiliteit, vergeetachtigheid, depressieve klachten, of moeite hebben om twee dingen tegelijk te doen.

Wat kan ergotherapie bij Parkinson voor u betekenen?

De ergotherapeut gaat uit van uw mogelijkheden en die van uw omgeving. Hij denkt met u mee over (praktische) oplossingen en alternatieven bij problemen in het dagelijks handelen. U bekijkt samen met de ergotherapeut hoe u de voor u belangrijke dagelijkse activiteiten kunt blijven doen of opnieuw kunt oppakken.

Hoe ziet de ergotherapie bij Parkinson eruit?

Behandeling van onze ergotherapeuten is mogelijk als u een WLZ-indicatie heeft en bij ons woont op een van de Coloriet locaties of VPT met behandeling thuis krijgt. De ergotherapeut start met het bespreken van uw problemen, wat voor u belangrijk is en wat uw wensen zijn. Er wordt een observatie gedaan van een dagelijkse activiteit om na te gaan wat uw beperkingen en mogelijkheden zijn. Samen met u wordt een plan van aanpak opgesteld. Samen met de ergotherapeut bekijkt u hoe u uw doelen kunt bereiken.

Voorbeelden uit de praktijk zijn onder andere:

  • Activiteiten op een andere manier uitvoeren. Bijvoorbeeld een maaltijd bereiden in een andere volgorde waardoor er niet meer twee taken tegelijk gedaan hoeven te worden.
  • Gebruik maken van strategieën die bruikbaar zijn bij de ziekte van Parkinson, zoals strepen op de vloer rond uw bed bij problemen met het plakken van uw voeten (freezen), zodat u beter de slaapkamer uit kan lopen.
  • Een ander voorbeeld is een taak van tevoren in stappen opdelen zodat de uitvoering makkelijker gaat.
  • Nadenken over een andere indeling van de dag zodat u meer tijd heeft voor activiteiten die u belangrijk vindt en een betere balans ervaart tussen rust en inspanning.
  • De activiteit anders leren uitvoeren met een aanpassing, een hulpmiddel of hulp van anderen. De ergotherapeut begeleidt u bij de keuze en het aanvragen van aanpassingen bij gemeente, UWV en zorgverzekeraar.
  • Uw naaste adviseren over manieren om u te helpen bij activiteiten, rekening houdend met ergonomische principes om bijvoorbeeld rug en knieën te sparen.

Er vindt een evaluatie plaats aan het eind van de behandeling: zijn de gestelde doelen bereikt, wat kan u verder zelf doen en bent u tevreden over de ergotherapie? Niet alles werkt voor iedereen. De ergotherapeut stemt daarom adviezen, begeleiding en training af op uw persoonlijke situatie en werkt samen met de andere zorgverleners die bij u betrokken zijn.

Verwijzing en vergoeding ergotherapie bij Parkinson

Behandeling van onze ergotherapeuten is mogelijk als u een WLZ-indicatie heeft en bij ons woont op een van de Coloriet locaties of VPT met behandeling thuis krijgt.

Ergotherapeuten Parkinson

Ergotherapie bij cliënten met Parkinson of atypisch parkinsonisme wordt uitgevoerd door ergotherapeuten die geschoold zijn in de behandeling van cliënten met Parkinson.

Informatie ergotherapie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Advies-  en Behandelcentrum Coloriet (ABC) via het telefoonnummer 0320 401 680 of door een e-mail te sturen naar abc@coloriet.nl.

Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?