...
Search
Generic filters
0320 290 508

Eerstelijnszorg Coloriet stopt gefaseerd per 1 januari 2023

Helaas zijn wij genoodzaakt om per 1 januari 2023 gefaseerd te stoppen met onze eerstelijnszorg. Dat betekent dat de behandeling die cliënten van onze fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist krijgen (of waarvoor zij op de wachtlijst staan) stopt. De datum verschilt per verzekeraar, daardoor zal de eerstelijnszorg gefaseerd stoppen. Cliënten zijn hier middels een brief reeds over geïnformeerd en weten tot wanneer zij voor welke dienst bij Coloriet terecht kunnen.

De vergoedingen die Coloriet krijgt vanuit de zorgverzekeraars voor de eerstelijnszorg zijn al jarenlang onvoldoende om de kosten te kunnen dragen. Wij willen onze cliënten heel graag zorg blijven geven en onze kennis en expertise voor hen inzetten. Maar dat kan niet als we daarvoor steeds minder geld krijgen. Wij hebben er alles aan gedaan om hierover in gesprek te komen met alle zorgverzekeraars. Helaas heeft dit niet tot resultaat geleid.

Wij betreuren het erg dat wij dit besluit moeten nemen. Daarnaast is het een vervelende situatie voor onze cliënten, die nu op zoek moeten naar een andere behandelaar. Wij ondersteunen hen in de overgang naar een andere aanbieder volledig.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Advies- en Behandelcentrum Coloriet (ABC):

Coloriet Behandeling eerstelijn