...
Search
Generic filters
0320 290 508

Coloriet en OFW bekrachtigen samenwerking wonen en zorg in gemeente Dronten

Vorige week hebben de bestuurders van Coloriet, Joost Meijs, en Oost Flevoland Woondiensten (OFW), Noek Pouw, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met de ondertekening zetten Coloriet en OFW hun samenwerking voort, gericht op het verder brengen van wonen en zorg in de gemeente Dronten de komende jaren.

Aanleiding om de samenwerking schriftelijk te bekrachtigen is de bouw van het MFC (Multifunctioneel Centrum) in Swifterbant door OFW en de gemeente, waar Coloriet in eerste instantie in een aantal van de appartementen intramurale zorg zou gaan leveren aan haar cliënten. Uiteindelijk bleek toch dat dit financieel niet haalbaar was voor Coloriet, waardoor Coloriet alsnog afgezien heeft van het gaan huren van de appartementen. OFW verhuurt de appartementen nu zelf, als seniorenappartement. Coloriet Dagcentrum ‘Het Pluspunt’ verhuist nog wel naar het MFC, als het klaar is.

Beide partijen vinden het, vooral voor de inwoners van Swifterbant, een vervelende situatie dat de intramurale zorgappartementen er niet zijn gekomen. Omdat de gemeente Dronten de komende jaren te maken krijgt met een sterke vergrijzing zijn goede woonzorgvoorzieningen erg van belang. Coloriet en OFW vinden het daarom belangrijk om samen vooruit te kijken en gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Daarmee lopen ze vooruit op de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting, waarin zorgpartijen betrokken worden bij de lokale prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie.

In de samenwerkingsovereenkomst is een aantal afspraken gemaakt:

  • Coloriet en OFW werken samen aan een woonzorgvisie tot 2030 waarin een beeld van de woonzorgopgave voor Dronten wordt gegeven.
  • Coloriet en OFW starten gezamenlijk de gebieds(her)ontwikkeling “Rond de Regenboog”. In 2023 wordt een plan van aanpak gemaakt, waarin afspraken over inzet, kosten en planning worden opgesteld. Ook de gemeenten Dronten gaat hierin meedenken. Voor de uitvoering zal het gaan om een meerjarenplan.
  • Coloriet en OFW zijn strategische partners voor ontwikkelingen in woonzorgvastgoed binnen de gemeente Dronten.
  • Coloriet en OFW werken zakelijk, maar open en transparant samen om zo de barrières tussen de wereld van wonen en van zorg op te heffen en het meeste uit de samenwerking te halen.
  • Ten minste twee keer per jaar hebben de bestuurders van Coloriet en OFW een overleg om de voortgang te bespreken.

 

De kersverse  bestuurder van Coloriet is verheugd dat de hobbel rond het MFC genomen is en dat beide partijen weer samen naar de toekomst kunnen kijken: “We kijken uit naar het voortzetten van de prettige samenwerking met OFW. Die wordt met de toenemende vergrijzing alleen maar belangrijker.” Noek Pouw vult aan: “Fijn oud kunnen worden in de eigen buurt of gemeente, daar gaat het om. Mensen willen weten waar ze straks aan toe zijn en daarvoor is het hartstikke nodig dat wij nu samen vooruit kijken en aan de slag gaan.”

Coloriet en ofw bekrachtigen samenwerking