...
Search
Generic filters
0320 290 508

Ergotherapie bij dementie

De ergotherapeuten van Coloriet ondersteunen en begeleiden mensen met dementie zodat zij zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan. Mensen met dementie ondervinden vaak hinder bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals koffie zetten, koken, tuinieren, een boodschap doen, aankleden, kaarten of vrienden bezoeken. Ergotherapeutische behandelingen bij dementie zijn gericht op de problemen die de cliënt ervaart. Daarnaast richten de behandelingen zich op de problemen die de mantelzorger ervaart. Tijdens een behandeling van één van onze ergotherapeuten worden de problemen zo praktisch mogelijk aangepakt.

Ergotherapie en dementie

De gevolgen van dementie hebben grote invloed op het dagelijks handelen van een cliënt en zijn/haar mantelzorger. Onze ergotherapeuten houden zich bezig met de vraag: “Op welke manier kan de cliënt zo lang mogelijk voor haar/hem betekenisvolle activiteiten blijven uitvoeren en wordt de mantelzorger zoveel mogelijk ontlast?”

Werkwijze ergotherapie bij dementie

De behandeling door één van onze ergotherapeuten vindt thuis plaats. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de cliënt en zijn/haar mantelzorger zijn de onderstaande stappen nodig.

  • De ergotherapeut voert een gesprek met cliënt over de dingen die hij/zij belangrijk vindt om te (blijven) doen. Het gesprek gaat vaak over welke taken en rollen men had, wat er nu anders is, waar men tegen aanloopt en wat dat voor hem/haar betekent.
  • De ergotherapeut voert een gesprek met de mantelzorger over hoe het gaat, wat veranderd is en wat de mantelzorger belangrijk vindt.
  • Er worden door de ergotherapeut één of meerdere observaties uitgevoerd, van handelingen die de cliënt gewend is te doen. Om na te gaan wat goed gaat, wat lastig is of niet lukt en zo een indruk te krijgen waardoor dit veroorzaakt wordt en waar mogelijke aangrijpingspunten liggen voor compensatie.
  • De omgeving waar de activiteiten plaatsvinden wordt in kaart gebracht door de ergotherapeut.
  • Samen met de cliënt en de mantelzorger wordt bepaald aan welke doelen gewerkt gaat worden, wat de knelpunten zijn en waar de prioriteiten liggen. De aandacht kan liggen op het aanleren van strategieën, het coachen van de mantelzorger of het aanpassen van de omgeving.
  • De ergotherapeut adviseert de cliënt over mogelijke aanpassingen, ook met het oog op de veiligheid.

Ergotherapeuten dementie

Ergotherapie bij cliënten met dementie wordt uitgevoerd door de ergotherapeuten van het Advies- en Behandelcentrum Coloriet (ABC). De ergotherapeutische behandeling vind plaats in uw thuissituatie.

Informatie en aanmelding ergotherapie

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het ABC via het telefoonnummer 0320 401 680 of door een e-mail te sturen naar abc@coloriet.nl.

Deel uw mening over Coloriet
Helpt u mee onze zorg te verbeteren door uw waardering voor ons werk in te vullen?