Advies, Informatie en Voorlichting (AIV)

Een probleem met uw gezondheid kan zorgen voor twijfel en onzekerheid. U heeft vragen waarover u graag eens rustig met iemand zou willen praten. Bijvoorbeeld omdat uw huisarts u verteld heeft dat u diabetes heeft, omdat u merkt dat uw partner vergeetachtig wordt, omdat u last heeft van ouderdomsklachten of omdat u moeite heeft met de gevolgen van een chronische ziekte.

Verpleegkundigen van Coloriet kunnen u en de mensen in uw omgeving helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Zij kunnen meer vertellen over de gevolgen van een chronische ziekte voor uw dagelijks functioneren en u adviseren welke hulpmiddelen er zijn en over eventuele aanpassingen in uw huis.

Als het nodig is kunnen de verpleegkundigen u behulpzaam zijn bij het aanvragen van hulpmiddelen of het verwijzen naar een hulpverlenende instantie. Bij het eerste consult bespreekt de verpleegkundige met u welke hulpvraag u heeft. Afhankelijk daarvan wordt ingeschat hoeveel consulten (met een maximum van vier) er nodig zijn om aan de hulpvraag te voldoen.

Deze consulten vallen onder Advies, Informatie en Voorlichting (AIV). Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Voor een consult van de verpleegkundige van Coloriet heeft u een verwijzing van een (huis-) arts nodig. U kunt dit zelf vragen bij de huisarts. Wij willen u ook helpen bij het regelen van deze machtiging.