WMO

Als u hulp aan huis ontvangt, waarbij de indicatie gesteld is door uw gemeente (WMO) zoals bijvoorbeeld hulp bij een schoon huis of ondersteuning, dan betaalt u afhankelijk van uw inkomen een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt gebaseerd op de frequentie van het zorggebruik, uw leeftijd, uw huishouden en uw inkomen en vermogen. De eigen bijdrage wordt een ker per 4 weken geïnd door het  Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie kunt u vinden op de website van het CAK, www.hetcak.nl of u kunt bellen met 0800-1925