WLZ

Als u gebruikt maakt van zorg, gesteld vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zoals opname in een zorginstelling of het Volledige Pakket Thuis (VPT), dan worden de kosten voornamelijk vergoed vanuit de WLZ. Afhankelijk van uw situatie is er sprake van een inkomensafhankelijke bijdrage.

Woont u permanent in een zorginstelling? Dan is er bijna altijd sprake van een hoge eigen bijdrage. Is er sprake van een opname korter dan een half jaar? Dan is de lage eigen bijdrage van toepassing, evenals bij VPT. Het kan zijn dat er nog een partner thuis woont. Ook dan is er sprake van de lage eigen bijdrage. De inkomensafhankelijke bijdrage (peiljaar ligt altijd 2 jaar terug) wordt gesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie kunt u vinden op de website van het CAK, www.hetcak.nl of u kunt bellen met 0800- 0087.