PGB

Een PGB  (Persoons Gebonden Budget) is een bedrag dat u ontvangt om zelf uw zorg in te kopen om deze zelf te kunnen organiseren. Vanaf 2015 worden nieuwe PGB's altijd bruto uitgekeerd op een rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De SVB beheert het budget. Voorheen werd de eigen bijdrage automatisch met het Persoons Gebonden Budget verrekend. In 2015 dient u de eigen bijdrage, die inkomensafhankelijk is, zelf aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) te betalen. Meer informatie kunt u vinden op de website van het CAK, www.hetcak.nl of u kunt bellen met 0800-1925