Indicatie langdurige zorg (WLZ)

De indicatie die toegang geeft tot de Wet Langdurige Zorg, wordt gesteld door het CIZ. Als u thuis woont en gebruik maakt van wijkverpleging, dan kan de wijkverpleegkundige u mogelijk helpen bij het aanvragen van een indicatie. Mocht u nog geen hulp en/of zorg ontvangen, dan kunt u ook zelf een i indicatie aanvragen bij het CIZ.

Een aanvraag indienen

U kunt zorg vanuit de Wlz online aanvragen via Mijn Wlz-aanvraag: Mijn Wlz-aanvraag
U kunt ook een aanvraagformulier op papier invullen en opsturen naar CIZ Utrecht. Deze vindt u onder ‘Aanvraagformulieren’.