Coloriet en ROC Friese Poort initiëren training eerstelijnsverblijf

Door de vergrijzing zal de vraag naar zorg toenemen, ook bij het eerstelijnsverblijf (ELV) en de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Deze zorg en begeleidingsvormen vereisen specifieke vaardigheden ten opzichte van de langdurige zorg. De Flevolandse zorgorganisatie Coloriet heeft daarom in co-creatie met ROC Friese Poort Emmeloord/Urk een combinatietraining op maat ontwikkeld. Het streven is doorontwikkeling naar landelijke erkenning.
 
Ruth ter Wee en Maurice Willemsen, hoofd zorg & welzijn bij Coloriet, zijn de initiatiefnemers. “Zorgprofessionals in de verpleeghuiszorg zijn gewend te werken binnen de langdurige zorg. Bij ELV en GRZ gaat het om kortdurende zorg, gericht op herstel en terugkeer naar huis. Dat vraagt een andere manier van zorg bieden, binnen een therapeutisch klimaat. Met de cliënt, hun mantelzorgers en onze behandelaren en de wijkzorg kijken we naar de thuissituatie en denken mee in passende alternatieven.”
 
1 training 2 specialismen
Coloriet vindt het daarom belangrijk om de deskundigheid van hun medewerkers te bevorderen, ten behoeve van de cliënt. “Dat vragen zorgverzekeraars ook van ons.” ELV is echter zo’n jong vakgebied dat er nog geen passende scholing beschikbaar is. Vandaar dat zij samen met ROC Friese Poort deze combinatietraining hebben ontwikkeld. Vanwege de raakvlakken is het landelijk erkend keuzedeel GRZ gecombineerd en aangevuld met ELV. De deelnemers van Coloriet krijgen na het volgen van deze training het landelijk erkend certificaat GRZ én een certificaat ELV.

Doorontwikkeling
Na de eerste ervaringen met Coloriet vindt ROC Friese Poort het belangrijk het onderwijsaanbod in te richten op de jonge specialismen en samen met organisaties de trainingen door te ontwikkelen. Zij biedt deze combinatietraining inmiddels ook aan andere zorgorganisaties aan. Bij Coloriet start de tweede groep in maart 2020.

Eerste training afgerond
De eerste groep zorgprofessionals heeft gedurende 12 weken de training gevolgd en afgerond met het examen behorende bij het keuzedeel GRZ. Deze week hebben zij hun certificaten ontvangen. “Zij zijn de pioniers en hebben ons en de docenten waardevolle input gegeven. De opleiding sluit goed aan bij wat wij als Coloriet onze cliënten willen bieden. Ook in de nazorg thuis.”

Onbekendheid ELV
De training levert meer op. Twee deelnemers denken nu ook mee bij het ontwikkelen van communicatiemateriaal. “Er zijn veel vragen over ELV en verwachtingen met betrekking tot kortdurend verblijf. Zo willen wij een bijdrage leveren aan de informatie via huisartsen, transferverpleegkundigen in ziekenhuizen en medewerkers in de wijkzorg naar toekomstige cliënten.”

> Meer informatie ELV en GRZ: www.coloriet.nl/tijdelijkverblijf  
> Meer informatie training ROC Friese Poort