Opleiding nieuwe functie kwaliteitsverpleegkundige van start bij Coloriet

De complexiteit van zorg neemt toe in de ouderenzorg. Daarnaast zijn de wensen en behoeften veranderd en moet de zorg voldoen aan kwaliteitseisen vanuit de maatschappij. Om dit te verankeren in de dagelijkse manier van werken zet Coloriet kwaliteitsverpleegkundigen in die de zorgprofessionals hierbij ondersteunen. Een nieuwe functie, waarvoor de interne opleiding deze week is gestart.
 
Tijdens de eerste lesdag waren bestuurder Aukje Reinders en de leidinggevenden ook aanwezig om samen stil te staan bij kwaliteit. “Kwaliteit is van ons allemaal. We hebben hierin grote stappen gemaakt en het kan altijd nog beter. Ik vind het belangrijk dat we hierin geld en tijd investeren.” De zorgorganisatie kan dit, omdat zij sinds dit jaar extra financiële middelen van het Rijk ontvangt om meer medewerkers aan te nemen en voor kwaliteitsgelden.
 
De kwaliteitsverpleegkundige is een extra medewerker die de collega’s helpt en coacht op het gebied van kwaliteitsverbetering en ook meedraait als dat nodig is. Dichtbij de cliënt én de collega. “Zo vinden we oplossingen die goed zijn voor het welzijn van onze bewoners en die ook werken voor onze zorgprofessionals.”
 
Begin dit jaar is de werving succesvol gestart. “Het is ons inmiddels gelukt twaalf kwaliteitsverpleegkundigen aan te trekken.” Een deel is eigen medewerker dat intern is doorgegroeid, de andere helft is nieuw. “We hebben nog drie vacatures en wanneer deze gevuld zijn heeft zelfs iedere leidinggevende een kwaliteitsverpleegkundige binnen de teams.”
 
“De nieuwe functie binnen Coloriet is leuk en uitdagend,  maar soms ook pionieren”, aldus de bestuurder. De opleiding duurt 9 maanden waarin de kwaliteitsverpleegkundigen regelmatig bij elkaar komen om met elkaar de functie vorm te geven passend bij de visie van Coloriet.
 
> Wie meer wil weten over de vacature kan kijken op www.coloriet.nl/vacatures