Verdubbeling instroom in de zorg bij Coloriet

In de eerste vier maanden van 2019 kent de Flevolandse zorgorganisatie Coloriet een verdubbeling van het aantal nieuwe medewerkers in de zorg ten opzichte van de eerste vier maanden 2018. Meer geld voor de verpleeghuiszorg, aansluiten bij campagnes zoals #ikzorg en een andere inrichting van het werving- en selectieproces werpt zijn vruchten af.  

Eerder liet Aukje Reinders, bestuurder bij Coloriet, al weten dat de organisatie 6 miljoen euro over drie jaar extra krijgt van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om te investeren in meer personeel. “Het geld is er, maar de mensen moeten er ook zijn.” Zij zet zich met de eigen opleiding Coloriet College in voor ook meer zij-instromers. “In september 2018 is een groep gestart en dankzij het succes in mei 2019 weer, dus die aantallen zijn nog niet meegeteld.” 

Aan de campagnes om meer collega’s te werven, werken de eigen medewerkers mee. “Nu er minder werkdruk is, er meer positieve aandacht is voor de zorg, zijn de collega’s weer trots op hun werk en vertellen zij er graag enthousiast over. Zij zijn onze belangrijkste ambassadeurs. Dat horen wij van onze sollicitanten terug.”

Verschil merkbaar

Niet alleen de medewerkers, maar ook de mantelzorgers merken dat de werkdruk minder is. Hierdoor is er meer aandacht voor de bewoners en cliënten. Hans van Efferink, mantelzorger en lid van de cliëntenraad: “Het gaat nu veel beter. Er zijn extra woonbegeleiders, zij-instromers vanuit Coloriet College en medewerkers die helpen bij het koken. Ik vind dat ook een terechte en plezierige manier van samen zorgdragen.”

Lager ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is gedaald ten opzichte van de eerste vier maanden in 2018 en is bovendien lager dan het landelijk gemiddelde en in de regio. “Landelijk is de uitstroom nog groot, wij weten deze stabiel te houden.” Werving en het behouden van medewerkers binnen de organisatie is en blijft belangrijk. “Als medewerkers wat anders willen in de zorg, denken ze vaak aan een andere organisatie. Bij Coloriet zien wij de eerste mooie voorbeelden dat soms werken op een andere locatie of afdeling al de gewenste afwisseling biedt.”

200 nieuwe collega’s per jaar

Coloriet zet in op 200 nieuwe collega’s per jaar: om nog meer tijd voor de cliënten te hebben, de werkdruk te verlagen en om nu en in de toekomst voldoende medewerkers te blijven behouden. Met de instroom van deze eerste vier maanden van 2019 is de zorgorganisatie Coloriet op de goede weg.