Extra medewerkers Coloriet de Sfinx

Sinds eind december 2018 heeft Coloriet de Sfinx in Zeewolde extra medewerkers. Zeven gastvrouwen (niveau 2) die een helpende rol hebben bij de algemene dagelijkse handelingen op de groep. De zorgmedewerkers vinden het nu al een groot succes. Meer rust, minder werkdruk, meer gezelligheid in de huiskamers.
 
De zorgzwaarte wordt steeds zwaarder. Vooral op de piekmomenten zijn extra handen gewenst. Na een werving waar veel reactie op kwam, konden de medewerkers zeven leuke dames in hun teams verwelkomen. Deze functie is nieuw voor de locatie Coloriet de Sfinx en past bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit is mede mogelijk dankzij de extra kwaliteitsgelden.

Meer rust, minder werkdruk 

Inmiddels zijn de gastvrouwen volop aan de gang op de afdelingen Scarabee, de Ankh en de Nijl. "En we kunnen zeggen nu al met groot succes. Er is meer rust en de werkdruk is minder", aldus de zorgmedewerkers uit Zeewolde. "We willen nu al niet meer zonder hen." En de gastvrouwen zelf? Zij hebben het erg naar hun zin, vinden het leuk en gezellig en horen al helemaal bij de teams. Zij kunnen een mooie bijdrage leveren aan de persoonsgerichte zorg voor de bewoners.