Verantwoording extra gelden aan Minister De Jonge

Op maandag 23 april 2018 overhandigde de brancheorganisatie ActiZ de publicatie 'Resultaten uit het verpleeghuis' aan minister Hugo de Jonge. Hierin staan 45 interviews met zorgbestuurders, onder andere met Aukje Reinders van Coloriet.
 
In deze publicatie geven bestuurders aan hoe zij de extra middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg inzetten. Zij vertellen over de afwegingen die zij daarbij maken en over wat bewoners en medewerkers in de praktijk merken van de extra middelen.

Download hier de publicatie. Interview met Aukje Reinders staat op pagina 27.