Door samenwerking met SEH betere zorg voor kwetsbare ouderen

Steeds meer kwetsbare ouderen komen met een zorgvraag terecht op de Spoedeisende Hulp (SEH) of de huisartsenpost. Dit is een landelijke tendens. Er is steeds meer behoefte aan kortdurende zorg (ELV) voor herstel in een zorginstelling. Daarom hebben ziekenhuis St Jansdal en huisartsenorganisatie Medicamus met vijf zorgorganisaties in de regio de handen ineengeslagen, waaronder Coloriet, met locaties in Dronten, Lelystad en Zeewolde. 
 
Tot voor kort was het niet eenvoudig eerstelijns verblijfplekken (ELV) te vinden, waardoor sommige ouderen niet de zorg kregen die zij nodig hadden. In de afgelopen periode zijn de werkprocedures op elkaar afgestemd om deze samenwerking mogelijk te maken. Hierdoor is nu vierentwintig uur per dag duidelijk waar direct een ELV beschikbaar is. Bij een acute hulpvraag is het mogelijk om een cliënt direct zorg en ondersteuning te bieden. De samenwerkende organisaties staan 7 dagen per week, 24 uur per dag met elkaar in contact. Een ELV is dus ook buiten kantoortijden te organiseren. 

Niet goed regelen is geen optie

Volgens de organisaties is er landelijk steeds meer behoefte aan kortdurende zorg van ouderen in een zorginstelling. “In onze regio hebben alle betrokkenen hard gewerkt om hiervoor een goede samenwerking op te zetten. Het is van belang dat dit goed geregeld wordt. Het uitgangspunt is dat ouderen centraal staan. Er moet goed gekeken worden hoeveel en welke zorg de oudere nodig heeft. De meesten kunnen weer naar huis met indien nodig extra thuiszorg of wijkverpleging. De oudere die gebaat is bij tijdelijk zorg en verblijf omdat het thuis even niet meer gaat, wordt nu snel en goed geholpen.”

Opvang zoveel mogelijk in eigen regio

De samenwerkende partijen zijn huisartsenorganisatie Medicamus en ziekenhuis St Jansdal en zorgorganisaties Coloriet, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Zorgverlening Het Baken, Beweging 3.0 en WZU Veluwe met een groot werkgebied in midden Nederland. Er wordt geprobeerd om ouderen zoveel mogelijk een plek te bieden in een zorginstelling in hun eigen regio. In de praktijk blijkt soms een tekort aan bedden. Dit capaciteitsprobleem is een groot landelijk maatschappelijk probleem. De ontwikkelingen door deze samenwerking in de regio zijn echter positief. Door onderling contact is er begrip voor elkaar en dat komt de ouderen ten goede. Tenslotte is de zorg voor kwetsbare ouderen iets van alle zorgpartijen.

Eerstelijns Verblijf

Eerstelijns Verblijf (ELV) is bedoeld voor kwetsbare ouderen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in het ziekenhuis nodig is. Belangrijke voorwaarde is dat het verblijf medisch noodzakelijk is en dat gedurende 24 uur verpleegkundig toezicht nodig is. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval een indicatie geven voor ELV. De duur van ELV bedraagt maximaal drie maanden. Soms vereist de benodigde zorg om een indicatie voor langdurige zorg aan te vragen.

(Foto: 2e van rechts Nico Heeman, directeur Coloriet Advies & Support en 3e van rechts Gerleen van Gelder, klantadviseur)