Specialistische zorg

Gespecialiseerde verpleegkundigen 

In Coloriet Laarstaete zijn er gespecialiseerde verpleegkundigen aanwezig, voor de meest voorkomende diagnosegroepen. Deze verpleegkundigen zijn gespecialiseerd op verschillende vakgebieden.

Dermatologie, stomazorg, COPD en diabetes mellitus

Er zijn verpleegkundigen met een dermatologie specialisatie, een stomazorg specialisatie, een COPD specialisatie en een diabetes mellitus specialisatie. Voor de meest voorkomende diagnosegroepen is er binnen Coloriet een verpleegkundige aanwezig. De verpleegkundigen hebben zich gespecialiseerd zodat zij de juiste kennis en interventies kunnen inzetten en zodat zij optimale zorg kunnen verlenen aan de cliënt, familieleden en mantelzorgers.

Informatievoorziening, instructie en begeleiding

Er is veel aandacht voor informatievoorziening, instructie en begeleiding aan de cliënt. Ook is er veel aandacht voor de familieleden en mantelzorgers van de cliënt. De gespecialiseerde verpleegkundigen zijn werkzaam binnen de locatie Coloriet Laarstaete. Zij werken zelfstandig en hebben voortdurend afstemming met de medische dienst en de verschillende zorgteams.

Signalering en interventie door een gespecialiseerd verpleegkundige

De gespecialiseerde verpleegkundigen werken aan de hand van eigen signalering en interventie. Zij kunnen worden ingeschakeld door de medische dienst, verzorgenden, behandelaren en de cliënt. Ook kunnen zij worden ingeschakeld door de familieleden en mantelzorgers van een cliënt .

Multidisciplinair overleg

De gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen onderdeel uitmaken van het multidisciplinair overleg. Zij kunnen geconsulteerd worden door andere locaties van Coloriet in Lelystad, Dronten en Zeewolde, bijvoorbeeld door het Advies- en Behandelcentrum Coloriet (ABC). Ook kan de gespecialiseerd verpleegkundige een belangrijke schakel zijn tussen de cliënt en andere instellingen, zoals het ziekenhuis.

Volwaardige kwaliteit van zorg en behandeling

Dankzij de gespecialiseerde verpleegkundigen van Coloriet kunnen cliënten, familieleden en mantelzorgers rekenen op een volwaardige kwaliteit van zorg en behandeling.
De rol van gespecialiseerd verpleegkundige wordt vervuld door de senior verpleegkundigen van Coloriet. Zij zijn frequent aanwezig en goed bereikbaar om snel en vakkundig in te spelen op de zorgvraag.

Informatie en contact

De gespecialiseerde verpleegkundigen zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de senior verpleegkundigen van Coloriet Laarstaete 0320 290 989. Daarnaast kunt u ook altijd een e-mail sturen naar de gespecialiseerd verpleegkundigen, zij hebben een eigen e-mailadres:

 

Bettie Schaaphok

Gespecialiseerd verpleegkundige

Specialisaties: dermatologie ,wondzorg en stomazorg

U kunt contact opnemen met gespecialiseerd verpleegkundige Bettie Schaaphok door een e-mail te sturen naar b.schaaphok@coloriet.nl

 

Bianca van der Vis

Gespecialiseerd verpleegkundige

Specialisatie: COPD en Astma

U kunt contact opnemen met gespecialiseerd verpleegkundige Bianca van der Vis door een e-mail te sturen naar b.vandervis@coloriet.nl

 

Maria van der Wal

Gespecialiseerd verpleegkundige

Specialisatie: diabetes zorg 

U kunt contact opnemen met gespecialiseerd verpleegkundige Maria van der Wal door een e-mail te sturen naar m.vanderwal@coloriet.nl