Tarieven

Nieuwe cliënten van Coloriet ontvangen bij de aanvang van zorg of bij het afnemen van een dienst een informatiemap waarin de tarieven, die van toepassing zijn op deze zorgvorm of dienst, zijn opgenomen. Deze tarieven kunnen wijzigen door ontwikkelingen in het prijspeil en andere factoren die op de prijs van invloed zijn.

Indien de tarieven wijzigen worden cliënten en/of de contactpersoon hiervan door middel van de nieuwsbrief op de hoogte gesteld. In het kader rechts vindt u de meest recente tarievenlijsten.