Organisatie

Coloriet heeft een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Zij geloven in 'Samen kleur geven aan waardevol leven' en zorgen ervoor dat dit breed wordt gedragen. Zij houden de missie bovendien voor ogen tijdens het maken van (toekomst)plannen.

De statuten en reglementen zijn opgesteld conform de zorgbrede governance code. Deze code doet onder meer een beroep op de verantwoordelijkheid van zorgondernemingen voor cliëntgerichte en toegankelijke zorg en de manier waarop zij verantwoording afleggen aan belanghebbenden.

Raad van Bestuur

Het dagelijks bestuur is in handen van Aukje Reinders.

Managementteam

 • Hanneke Toebes - Extramurale Zorg met wijkzorg + locatie Coloriet de Sfinx
 • Bert Apperlo - Intramurale Zorg in Coloriet de Hoven en Coloriet de Regenboog
 • Ron Dekkers - Gespecialiseerde Zorg in Coloriet Laarstaete en Coloriet Laarhof / Behandeling vanuit Coloriet Advies- en Behandelcentrum
 • Nico Heeman - Coloriet Advies & Support
 • Jerry van Hees - Controller

Raad van Toezicht

 • Herbert Griffioen - Voorzitter Raad van Toezicht
 • Marieke van der Waal - Voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Marja van der Ploeg - Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid (namens Platform Cliëntenraden)
 • Marjolein Brüning - Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Bas Toorenburg - Voorzitter Auditcommissie
 • Alfred van den Bosch - Lid Auditcommissie

Organigram Coloriet

Bekijk hier het organogram van Coloriet.

Beloningsbeleid en meerjarenfocus

Bekijk hier het beloningsbeleid en de meerjarenfocus van Coloriet.

Jaarverslag Raad van Toezicht

Bekijk hier het jaarverslag 2017 van de Raad van Toezicht.