Kwaliteit

Coloriet werkt met zorgprofessionals die zelf de regie voeren over de uitvoering van hun werk. Medewerkers zoeken altijd naar de beste mogelijkheden voor een cliënt en zijn zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van de bekwaamheid. Wij faciliteren hen daarin.

HKZ certificaat
Coloriet is HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ keurmerk geeft aan dat de organisatie:

- goed georganiseerd is
- cliënten centraal stelt
- continu werkt aan optimalisering van het aanbod
- betrouwbare resultaten presenteert

Wij werken bovendien volgens de eisen van de wet BIG. Deze wet heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken, en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

Ons doel is ervoor te zorgen dat cliënten zo lang mogelijk kunnen leven op de manier waarop zij dat graag willen. Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe onze cliënten en hun familie onze zorg ervaren. Daarom vragen wij hen iedere twee jaar mee te doen aan een onafhankelijk cliëntwaarderingsonderzoek.

Kwaliteitsplan
In januari 2018 is door het Zorginstituut het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Het kwaliteitskader onderscheidt een achttal kwaliteitsthema’s, met daarbinnen eisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen. Onderdeel van het kwaliteitskader is dat zorgaanbieders jaarlijks een kwaliteitsverslag publiceren. Het kwaliteitsverslag van Coloriet vindt u hier.

Kiesbeter
Wij nemen feedback serieus. Verbeterpunten bespreken wij samen met de cliëntenraden, waarna een verbeterplan wordt opgesteld. Op de website Kiesbeter vindt u informatie over de ervaringen van cliënten. De ervaringen worden getoond met sterren. Hiermee kunt u zien hoe een verpleeg- of verzorgingshuis scoort vergeleken met andere verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland.

Uw mening
Wij horen het natuurlijk graag wanneer u tevreden bent. Dit kunt u onder andere doen door uw ervaringen te omschrijven op Zorgkaart Nederland.

Mocht u ondanks alles niet tevreden zijn, vinden wij het ook prettig om dit te weten. Op deze manier kunnen wij er (samen met u) iets aan doen.  Bij het onderwerp klachten kunt u lezen hoe u een klacht kunt indienen of een afspraak kunt maken met onze onafhankelijke klachtenbemiddelaar.

images/sideimages/HKZ logo.jpg