Algemene voorwaarden

Voor de zorg die onze cliënten thuis, in een woonzorgcentrum of het verpleeg- en behandelcentrum krijgen, gelden algemene leveringsvoorwaarden. In deze leveringsvoorwaarden vindt u, als cliënt, wat u van ons kan verwachten en wat wij van u kunnen verwachten.