Stichting Vrienden van

Coloriet heeft vijf 'Stichtingen Vrienden van'. De actieve vrijwilligers van deze stichtingen zetten zich in voor u. Zij zorgen voor extra's die uw leven kleur geven. Wat is hun doel? Datgene doen in uw leef- en woonklimaat waar u blij van wordt en waar u inspiratie van krijgt.

De stichtingen zijn van mening dat ouderen meetellen en van waardevolle betekenis zijn voor onze samenleving.  Zij zijn afhankelijk van donateurs, gulle gevers en sponsors.

De stichtingen zijn allen onafhankelijk en hebben geen winstoogmerk. Dit betekent dat de bijdragen volledig ten goede komen aan de extra collectieve voorzieningen en activiteiten voor de bewoners de desbetreffende locatie. De bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

ANBI status
De onderstaande stichtingen beschikken over de ANBI status.

  • Vrienden van De Hoven
  • Vrienden van 't Laar
  • Vrienden van 't Hofje
  • Vrienden van De Sfinx

Instellingen met ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status worden door de Belastingdienst aangemerkt als het algemeen belang dienend. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichting Vrienden van De regenboog beschikt niet over de ANBI status.