Fixatievrij

Coloriet is fixatievrij. Wij ondersteunen u graag om zo gezond en fit mogelijk te blijven en wij bieden u optimale bewegingsvrijheid in een veilige omgeving. Met vrijheidsbeperkingen en gedragsbeïnvloedende medicijnen zijn wij dan ook zeer terughoudend.

Als er voor uw veiligheid hulpmiddelen nodig zijn, dan kiezen wij voor hulpmiddelen die de bewegingsvrijheid zo weinig mogelijk aantasten. Wij maken geen gebruik van fixatiemiddelen zoals onrustbanden, verpleegdekens en spanlakens. Mochten wij in een zeer uitzonderlijk geval voor een cliënt geen goede oplossing - zonder fixatie - vinden, dan schakelen wij daarvoor externe deskundigen in. Een voorbeeld daarvan is het Centrum voor Consultatie en Expertise.

Coloriet de Hoven, Coloriet de Regenboog en Coloriet Laarhof beschikken over drie sterren van het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling 2017-2019. Hiermee lopen wij voor op de komst van de nieuwe wet Zorg en dwang. De eisen voor het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling 2017-2019 van Stichting Innovatiekring Dementie (IDé) sluiten aan bij de nieuwe wet en zijn ontwikkeld in samenwerking met wetenschappers en voorlopers in de praktijk.

images/sideimages/Waarborgzegel3_2017-2019.jpg