Coloriet Ergotherapie

Specialisaties ergotherapie

De ergotherapeuten van het Advies- en Behandelcentrum Coloriet (ABC) zijn gespecialiseerd in het behandelen en adviseren van mensen die problemen ervaren bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld mensen met acute of chronische problematiek zoals multiple sclerose, de ziekte van Parkinson of reuma en mensen die een beroerte hebben gehad. De ergotherapeuten behandelen en adviseren ook mensen met dementie, die hinder ondervinden van hun geheugenverlies.

Ergotherapie bij COPD

Ergotherapie bij COPD richt zich op het praktisch toepassen van de adviezen op het gebied van houding, ademhalingstechnieken en energieverdeling. Heeft u klachten als kortademigheid, benauwdheid, hoesten en vermoeidheid? Deze klachten kunnen beperkingen geven in het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Soms heeft dit angst of onzekerheid tot gevolg. Onze ergotherapeuten bieden u hulp en ondersteuning. Meer informatie over ergotherapie bij COPD.

Ergotherapie bij dementie

Dementie heeft verstrekkende gevolgen voor de cliënt en direct betrokkenen. Het geheugen gaat achteruit en het besef van tijd en oriëntatie kan verloren gaan. Het denken kan vertraagd worden en het inschatten van situaties verloopt moeizamer. De cliënt verliest zijn onafhankelijkheid en de deelname aan sociale activiteiten vermindert. Hiermee vermindert ook de kwaliteit van leven. De ergotherapeuten van Coloriet ondersteunen om zo veel mogelijk zelf te blijven doen. Meer informatie over ergotherapie bij dementie.

Ergotherapie bij Parkinson

De gevolgen van Parkinson hebben een grote impact op het leven van de cliënt en direct betrokkenen. Het functioneren gaat achteruit, het handelen wordt vaak trager, het denken kan vertraagd worden en het inschatten van situaties kan moeizamer verlopen. De kwaliteit van leven vermindert doordat de cliënt zijn/haar onafhankelijkheid verliest en doordat de deelname aan sociale activiteiten vermindert. Mantelzorgers (partner, kind, familielid, vriend) voelen zich vaak hulpeloos met de situatie, terwijl er steeds meer beroep op hen wordt gedaan. Heeft u behoefte aan hulp en ondersteuning van onze ergotherapeuten? Meer informatie over ergotherapie bij Parkinson.

"Dankzij de ergotherapeut van Coloriet voel ik me zelfverzekerder. Ik durf weer op de fiets boodschappen te doen en heb ik nuttige tips gekregen voor tijdens het aankleden en koken", zegt Agaat Sander (67).

Agaat heeft de ziekte van Parkinson. Lees het persoonlijke verhaal van Agaat Sander, "Ergotherapie maakt mijn wereld een stukje groter".

Ergotherapie bij verminderde belastbaarheid

Soms is het lastig om de balans in uw leven te behouden of opnieuw te vinden. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een veranderde situatie op uw werk of het achteruitgaan van uw gezondheid of welbevinden. Met de hulp en ondersteuning van een ergotherapeut kunt u deze balans weer (her-)vinden. De ergotherapeut coacht u om een juiste energieverdeling te vinden in activiteiten en rust, zodat u meer balans in uw leven ervaart in plaats van continue ups en downs.

Lees meer over de manier waarop ergotherapie u kan ondersteunen bij veranderingen in uw leven.

Coloriet Ergotherapie is onderdeel van het Advies- en Behandelcentrum Coloriet (ABC)
Ons multidisciplinaire team staat voor u klaar.