Coloriet Diëtetiek

Diëtetiek

Steeds vaker wordt aan voeding een belangrijke rol toegekend voor zowel het behoud van gezondheid als bij de behandeling van ziekten en aandoeningen. De diëtisten van Coloriet hebben zich gespecialiseerd in het behandelen van voedingsproblemen bij ziekten en aandoeningen die zich veel voordoen bij ouderen.

Voedings- en dieetadvisering op maat

Ouderen gaan geleidelijk minder (goed) eten. Oorzaken hiervan kunnen zijn: veranderingen in geur en smaak, gebitsproblemen, slikproblemen, minder bewegen,  pijn,  eenzaamheid,  ziekten en medicijngebruik.  Hierdoor loopt u het risico dat uw voedingstoestand achteruit gaat. Dit kan leiden tot  ongewenste gewichtsafname,  spierkrachtverlies en verminderde  weerstand. De diëtist kan u  advies geven hoe u uw voedingspatroon kunt verbeteren om dit te voorkomen.

Specifieke aanpassing voedingspatroon

Een aantal ziekten/aandoeningen vragen om een specifieke aanpassing van uw voedingspatroon  om de behandeling te ondersteunen of de klachten te verminderen.  We spreken dan van een dieet. De diëtist kan u vertellen welke voedingsmiddelen u dan beter wel of juist niet kunt gebruiken en zoekt samen met u naar gezonde en smakelijke alternatieven.

Speciale dieetvoeding of sondevoeding

Soms is het innemen van gewone voeding niet of niet voldoende mogelijk.  Dan is speciale dieetvoeding of sondevoeding nodig.  De diëtist adviseert hierin en regelt  de bestelling en de levering van deze voedingen voor thuis.

Advies en begeleiding diëtist

De diëtist verzamelt informatie over uw klachten, medische voorgeschiedenis, voedingstoestand, eetgewoonten en persoonlijke leefomstandigheden. Met deze gegevens wordt  in samenspraak met u een op maat  gemaakt  advies opgesteld. De diëtist begeleidt u bij het toepassen van het advies in uw dagelijks leven, bespreekt met u de resultaten en past het advies zo nodig aan.

Samenwerking diëtetiek en logopedie

De diëtisten van Coloriet  werken intensief samen met de logopedisten bij de behandeling van slikproblemen om de voedingstoestand te handhaven of te verbeteren.  Indien nodig stemmen de diëtisten de behandeling ook af met andere behandelaren binnen het  ABC. Behandelafspraken worden  zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.

Lees meer over de samenwerking tussen de diëtisten en logopedisten van Coloriet.

Coloriet Diëtetiek is onderdeel van het Advies- en Behandelcentrum Coloriet (ABC)
Ons multidisciplinaire team staat voor u klaar.